Titandioxid är förbjudet i livsmedel men får användas i mediciner, tandkrämer, solkrämer och mycket mer. Titandioxid finns till och med i tandfyllningsmaterial. Hur kan det komma sig? Och varför uppmärksammar läkare inte detta då de förskriver mediciner?

Medlemmar i Tandhälsoförbundet (Tf) är ofta känsliga för metaller och då är de också känsliga för det vita färgämnet titandioxid (E 171). Särskilt allvarligt är det med titandioxid i läkemedel. Titandioxid befaras vara cancerframkallande, men titan kan också påverka immunförsvaret negativt och skala allergier. 

Det är bra att titandioxid förbjudits i livsmedel, men det borde förstås bort även i annan användning. Nu har TT uppmärksammat att Råd&Rön konstaterat att många barntandkrämer innehåller titandioxid.

Allvarligt är också att titandioxid finns i de allra flesta mediciner (vita) och i en del kosttillskott och då framför allt i vita kapslar. Titandioxid i mediciner kan skapa många till synes oförklarliga besvär hos patienten. Bland Tf:s medlemmar finns sådana som haft långvariga besvär med klåda och eksem, som senare visat sig bero på känslighet mot titan.

De som är allergiska mot titan kan ändå få mediciner med E171 och detta trots att de uppmärksammat läkaren på sin känslighet. När de frågar efter titanfria mediciner säger läkarna ofta att det inte finns sådana. Istället skriver de ut kortison eller andra inflammationsdämpande mediciner för att dämpa symtomen. 

Titandioxid borde inte få finnas i mediciner. I ett av Läkemedelsverkets frågesvar framgår att Läkemedelsverket bedömer att "nyttan av behandling med läkemedel som har titandioxid som hjälpämne klart överväger möjliga risker kopplade till titandioxiden". 

Nyttan av titandioxid i läkemedel anses vara dess "utseende och färg", att det döljer missfärgningar och skyddar substansen från nedbrytning på grund av UV-ljus. Inom läkemedelsindustrin värderar man alltså utseendet mer än risker för biverkningar. Att det behövs skydd mot UV-ljus är knappast ett argument då mediciner vanligen är förpackade i skyddande emballage. 

 Titandioxid är ett onödigt färgämne i mediciner och borde snarast fasas ut, vilket även gäller andra färgämnen som består av metalloxider. 

Färgämnen orsakade eksem 
Till artikel i Expressen om titandioxid i barntandkräm
Till Läkemedelsverkets frågesvar om titandioxid

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)