Munhålans bakterieflora påverkar hjärnan i allra högsta grad. Det kan handla om signalsubstanser som bakterierna bildar eller om att bakterier helt enkelt via sprickor i tandköttet med mera vandrar in i blodomloppet och når hjärnan. Samspelet mellan tandhälsan, hjärnan och hur vi mår blir alltmer uppenbar. Nu finns en intressant forskningsartikel som sammanfattar kunskapsläget. 

I en ny översiktsartikel berättar forskare om den kunskap som finns i dag gällande hur hjärnan och munhålan påverkar varandra och hur olika sjukdomar skapas eller påverkas. Intressant är att Tandläkartidningen redovisar denna artikel och uppenbart håller med om att munhålans bakterieflora i allra högsta grad påverkar hjärnan och kan ge upphov till sjukdomar i andra delar av kroppen.

Sedan tidigare är det känt att bakterier och andra mikroorganismer kan ta sig från munhålan till hjärnan. Bland annat har man hittat munhålebakterier i hjärnan hos dem som varit sjuka och avlidit i Alzheimers sjukdom

Bakterier i tandköttet skapar problem i munhålan och ibland leder det till parodontit eller tandlossning. Att tandlossningssjukdom kan orsaka andra sjukdomar är också känt och inflammationer i hjärnan och på andra ställen i kroppen kan uppstå. 

Parodontit stimulera inflammation även i övriga kroppen, som tros kunna sprida sig till nervsystemet och bidra till utvecklingen av Parkinsons sjukdom, diabetes med mera.

Tf har på hemsidan tagit upp att diabetesmedicin kan minska inflammationer rent allmänt i kroppen och även minska parodontit. Det tycks till och med som om metformin kan användas för att bota tandlossning. 

Det är alltså väsentligt att ha bra tandhälsa. Det handlar mycket om kosten, men vi ska inte heller glömma ärftliga orsaker, moderns näringsstatus under graviditeten, kosten under uppväxten, mediciner, skador som uppstått hos tandläkaren med mera. Man ska inte skylla dålig tandhälsa på den enskilda individen, men som individ kan man ändå göra mycket för att förbättra den. 

Till artikeln i Tandläkartidningen
Till forskningsartikeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)