Det blir alltmer uppenbart att munhålans bakterieflora påverkar kariesrisken. Hur får man då dessa bakterier? I början av livet är det främst mamman som överför både tarmbakterier och munhålebakterier till barnet. Senare kommer även andra familjemedlemmar in.

Bakteriefloran kan man därför säga är ärftlig då den sprids mellan föräldrar och barn, men dessutom beror mycket på vilken kost man äter. Hos barnen är detta i sin tur beroende av föräldrarnas kostvanor. Det är också känt att bakterier i munhålan har betydelse för uppkomst av olika sjukdomar. 

Det är alltså inte bara generna som styr utan också miljön och särskilt den närmsta miljön, det vill säga familjen. Detta konstateras i en intressant forskningsrapport där flera tusen personers bakterieflora undersökts.

Personer som lever i samma hushåll har cirka 10 procent agemensamma bakteriestammar. Likheten var störst mellan modern och hennes barn, men denna likhet avtar med tiden efter förlossningen (när 17 procent av bakteriestammarna i barnets avföring också finns i moderns). En viss likhet behålls även efter det att barnet flyttat hemifrån.

För bakterier i munhålan var andelen gemensamma bakteriestammar mellan två personer i ett hushåll ungefär 32 procent, medan som högst några enstaka procent var identiska mellan två människor i olika hushåll. Andelen var ungefär lika oavsett släktskap.

Forskarnas slutsats är att en betydande överföring av tarmbakterier sker mellan moder och barn tidigt i livet, medan det allra mesta av överföringen av munbakterier sker horisontellt mellan individerna i ett hushåll, antagligen med saliven.

Till forskningsrapporten
Mer om munhålans bakterieflora på hemsidan

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)