I Finland informeras om risken för att inflammationer och bakterier i munhålan kan orsaka andra sjukdomar inklusive kroniska sådana. Det handlar t.ex. om diabetes, lunginflammation och hjärtkärlsjukdomar. Svensk sjukvård är inte lika uppmärksam på sådana samband. 

Tandköttssjukdomar är vanliga och kan orsaka andra problem utanför munhålan. Anledningen är att en lågintensiv inflammation i kroppen ställer krav på att immunförsvaret är aktivt och därmed kan allmäntillståndet påverkas. 

Tandläkaren och forskaren Johann Lechner har tagit upp detta framför allt gällande inflammationer i käkbenet, som kan orsaka aktivering av cytokinen RANTES. Se mer inspelat föredrag med svensk text. När det inträffar betyder det att immunförsvaret får signaler om att aktiveras och man kan få symtom var som helst i kroppen. Det behöver alltså inte vara bara i själva käkbenet. Sådana problem är dock svåra att diagnostisera, vilket framgår av Lechners föredrag.

Han får medhåll av den finska övertandläkaren Hellevi Ruokonen som i en artikel konstaterar att: ”en muninflammation kan sprida sig till resten av kroppen via blodomloppet, immunologiska mekanismer eller via bakteriers beståndsdelar. Inflammationen kan orsaka blodförgiftning, hjärtklaffsinfektion, inflammation av ryggradens kotor eller bölder i hjärnan, lungorna, bukhålan eller levern”.

Det innebär att infektioner eller inflammationer i munhålan kan vara orsak till många olika  sjukdomar med symtom någon annanstans i kroppen. Muninflammation är därmed en stor riskfaktor för folkhälsan. Att se till att alla har råd att gå till tandläkaren och ha regelbunden tandvård är därför väsentligt. 

En följd av långvarig muninflammation kan vara t.ex. diabetes, försvagad glukoskontroll eller risken för arteroskleros och hjärt- samt hjärninfarkter.  Lunginflammation hos ädre beror också främst på munhålebakterier och även reumatiska sjukdomar kan utlösas av problem i munhålan. 

Till den finska artikeln (skriven på svenska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)