Kraftig ansikts- och käksmärta som är återkommande kallas ofta trigeminusneuralgi. Sjukdomen är allvarlig och självmord finns i denna patientgrupp. Konventionell sjukvård erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT) och smärtstillande läkemedel. Forskning visar dock att många (cirka 3/4) blir hjälpta av tandläkare som tar bort infektioner i käkbenet. 

Redan 1995 publicerade den amerikanske forskaren Jerry Bouquot resultat, som visade att 74 procent av dem med diagnoserna trigeminiusneuralgi och atypisk ansiktsneuralgi, förbättrades efter att infektioner inuti käkbenet lokaliserats och tagits bort. Dessa diagnoser ger upphov till kraftiga och intermittenta smärtor som kan triggas igång av att man äter, är ute i kyla eller att något rör vid kinden.

Jerry Bouquot skrev 1995 att det då bara fanns ett försök, forskare hade framkallat de klassiska smärtmönstren hos katt. Det gick inte genom att skada trigeminusnerven utan bara genom att i tandpulpan skapa inflammation som spred sig ner i benet. 

Han menar att det inte är konstigt att orsaken till allvarlig käk- och ansiktssmärta sällan kopplas till infektioner i käkbenet då det inte alltid syns på röntgen. Modern röntgenteknik kan dock bättre upptäcka sådana infektioner. Ändå är det ibland nödvändigt att tandläkaren öppnar käkbenet för att se hur det ser ut inuti. 

I vissa fall väller det ut fettklumpar och dött käkben och då kan tandläkaren vara säker på att det finns en infektion eller inflammation inuti käkbenet som orsakar smärtan. Behandlande tandläkaren måste vara skicklig och våga ta bort all infekterad vävnad i käkbenet. Görs inte det återkommer smärtan efter en tid och oftast inom ett år. 

Rotfyllda tänder eller dåligt läkt käkben efter borttagning av visdomständer kan orsaka infektioner inuti käkbenet. Många kan leva länge med detta utan problem, men förr eller senare när immunförsvaret försvagas kan symtom uppstå. Särskilt allvarligt är om man får kraftiga käk- och ansiktssmärtor, som ofta triggas igång av yttre faktorer som kyla, tuggning eller att något kommer emot kinden. 

Tandhälsoförbundets erfarenhet är att det är bra om tandläkaren, som går in och rensar i käkbenet, har ozongas för att säkert döda eventuella kvarvarande bakterier. Därtill tycks det vara effektivt att lägga ett membran av patientens eget blod, så kallad PRF och därefter sy igen slemhinnan.

PRF tillverkas genom att blodet centrifugeras och det tandläkaren använder är den ljusa fasen som främst består av vita blodkroppar, fibrinogen och tillväxtfaktor. Detta påskyndar läkningen och eventuella bakterier tas om hand av de vita blodkropparna. 

Läs forskningsrapporten här (endast abstract, engelska)
Se också Min historia Siv Eveby
Mer om käkinfketioner här
Käkbensinfektioner inte nytt i historien
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)