Tänder kan infekteras via kariesangrepp som når pulpan, via djupa sprickor eller infektioner i tandköttet som tränger ner till roten. I vissa fall kan tanden dö utan att man upptäcker det, vilket innebär att skyddande immunförsvar saknas och kanske kommer då infektionen från omgivande vävnad. Vissa personer kan få blodproppar i käkbenets små blodkärl, vilket också kan leda till död vävnad som lätt infekteras. 

Inte alltid upptäcks infektioner i tandens rötter eller i käkbenet med vanliga röntgenmetoder. Tandläkaren bör dock misstänka infektioner i käkbenet eller tandroten om det förekommer smärta eller ömhet vid tryck.

Tandläkaren kan då ta ett vävnadsprov från rotspetsen eller från käkbenets märg för att fastställa en eventuell infektion och/eller död vävnad. Tyvärr finns inga svenska laboratorier som kan analysera detta och svenska käkkirurger har vanligen endast begränsade kunskaper om infektioner inuti käkbenet.

Ibland upptäcker inte ens patienten om det finns en infektion. Vanligen gäller det rotfyllda tänder och anledningen är att alla nerver tagit bort inuti tanden och samtidigt tas även blodkärlen bort. Tanden är död, vilket innebär att man inte kan känna smärta i själva tanden. Problemet är att varken blod eller lymfa kan flöda in i tanden för att hålla bakterier och andra mikroorganismer stången. 

I många fall kan tanden ändå göra ont. Kanske har inte alla nerver tagits bort, kanske bildas bakterier under själva roten eller i käkbenets märg som bildar var och man upplever då en känsla av tryck och ömhet i området. Smärtan kan stråla upp mot ögonen och öronen. Dålig andedräkt kan också vara tecken på infektioner i munhålan.

Ansiktsnerven som går inuti käkbenet kan påverkas av bakterier och bakteriegifter och ibland kan den trasas sönder eller utsättas för tryck. I sådana fall kan man få kraftiga ansiktssmärtor och diagnosen kan vara käkdysfunktionsstörningar eller trigeminusneuralgi. Förutom smärta kan en del också uppleva extrem trötthet, feber och frossa, tarmproblem med mera. 

Tänderna är en del av kroppen och påverkar många olika organ. Bakterier och bildade bakteriegifter som sprids från munhålan och käkbenet kan förutom de ovan nämnda symtomen även orsaka hjärtinfarkt och cancer. Flertalet läkare känner inte till detta. Många patienter blir psykförklarade eller uppmanas att lära sig leva med smärtan. 

Döda och/eller rotfyllda tänder innehåller alltid bakterier och andra mikroorganismer. Om käkbenet är infekterat återfinns samma bakterier där.

Enda lösningen om man misstänker rot- eller käkinfektioner i samband med allvarlig smärta och extrem trötthet är att ta bort den rotfyllda eller infekterade tanden och samtidigt rensa noggrant i käkbenet om infektionen spridit sig. Nödvändigt är också att ta bort det ligament som fäster tanden vid käkbenet då det annars finns kvar bakterier med mera där. 

Holistiska tandläkaren Nicole Vane berättar:
Om rotfyllningar:Till youtubefilm (engelska)
Om tandutdragning:Till youtubefilm (engelska)
Film gjord av Johann Lechner där man ser hur har tar bort fettklumpar inuti käkbenet och rensar (lite obehaglig att titta på, tyska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)