Varför fortsätter Hanne Kjöller på DN att göra sig lustig över amalgamskadade och andra patientgrupper som sjukvården i dag har svårt att diagnostisera? Gällande just amalgam och kronisk kvicksilverförgiftning eller kvicksilverallergier finns relativt mycket kunskap. Vården  behöver dock använda rätt provtagningsmetoder. Att t.ex. mäta kvicksilverallergi om en sjuk person har amalgam i tänderna borde inte vara så svårt. 

Hanne Kjöller ondgör sig återigen över amalgamskadade och denna gång i DN (se DN 3/8). Hon tror felaktigt att symtom av kronisk kvicksilverförgiftning endast är inbillade. Läsaren tas med till den danska läkaren Per Flink på universitetssjukhuset i Århus och avdelningen för funktionellt lidande. Kjöller och Flink delar båda åsikten  om att sjukdomar som vården inte kan mäta är inbillade och att tillfrisknande sker med hjälp av KBT eller att man lär sig leva med sjukdomen. Om patienterna verkligen tillfrisknar av behandlingen framgår inte av artikeln eller av klinikens hemsida.  

De som har kronisk kvicksilverförgiftning med många olika symtom blir i allmänhet friska efter att amalgamet tagits bort, men ibland kan avgiftning behövas om kvicksilver lagrats under många år i kroppen. Om detta finns många forskningsrapporter och uppföljningar under lång tid (se länkar nedan). Förbättringen håller alltså i sig eller till och med ökar över tid, vilket visar att det inte handlar om placebo.

Personer allergiska mot kvicksilver kan också få allvarliga symtom, trots att allergier i den konventionella vården är mätbara så tas sällan allergiprov mot kvicksilver. Mäter man inte så får man inte heller något svar. Om läkare tittar sina patienter i munnen så skulle de potentiellt kunna funder över just amalgamet om sådana fyllningar finns. 

Allergier och gifter påverkar immunsystemet och ger många olika symtom. Om läkare inte är insatta i sådana orsakssamband kommer patienten inte att få varken korrekt provtagning eller korrekt diagnos. Vissa amalgamskadade kan också ha autoimmuna sjukdomar då kvicksilver kan sätta sig på kroppsegna celler, vilket kan lura kroppen att cellerna är främmande. Se mer om olika sjukdomar som kan ha amalgam och kvicksilver som orsak här.

Hanne Kjöller tar förutom amalgam även upp fibromyalgi som en sjukdom utan fysiska orsaker. Det vi kan konstatera är att de få vetenskapliga undersökningar som gjorts har visat att just fibromyalgipatienter tillfrisknat efter amalgamsanering. Kjöller känner till en del vetenskapliga rapporter som visar att amalgamsanering ofta gör folk friska från "oförklarliga sjukdomar". Hon väljer ändå återigen att göra sig lustig över amalgamskadade. 

I artikeln hänvisas till överläkare Flink som berättar att vanliga symtom vid så kallat funktionellt lidande är symtom från många ställen i kroppen som huvudvärk, hjärndimma, extrem trötthet, minnesstörningar, kognitiv påverkan, muskelvärk, magproblem , bröstsmärta, andnöd, illamående, domningar och stickningar, depression och ångest. Tandhälsoförbundet känner igen symtomen från våra medlemmar med amalgamproblem. (se mer om amalgamsymtom här)

Många forskningsrapporter har gjorts under åren, som visar att amalgamskadade ofta har symtomen ovan och att en stor majoritet tillfrisknat efter amalgamsanering. Sen blir inte alla friska på en gång då kvicksilver under många år hunnit lagras i kroppen och därför behövs avgiftning. Koppling finns också till att amalgamskadade har gener med försämrad möjlighet till avgiftning. Men på det området behövs mer forskning. 

Hur friska folk blir efter behandling i Danmark framgår inte av artikeln. Forskare som tittat på patienter före och efter amalgamsanering visar dock upp goda resultat med stor andel patienter som tillfrisknat efter sanering (se länkar nedan). Det handlar om över 70 procent i flertalet studier, vilket är bättre resultat än vad många mediciner ger. Det gäller alltså att hitta orsaken till de olika besvären och man kan behöva vara sin egen detektiv. 

Märkligt är att en stor tidning som Dagens Nyheter fortsätter att publicer artiklar som gör sig lustig över vissa patient- och handikappgrupper. I detta fall gällde det inte bara Tandhälsoförbundets medlemmar utan också andra patientgrupper som personer med fibromyalgi, whiplashskador, ME och postcovid. 

Till artikel om amalgamsanering och fibromyalgi
Till utvärdering av amalgamenheten
Till uppföljning av patienter och kvicksilver i urinen före och efter amalgamsanering
Till artikel om genetisk känslighet (här Apo E lipoprotein)
Se också IAOMT:s hemsida

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)