Alltfler erkänner att amalgamfyllningar orsakar tandproblem i form av mikrosprickor, allergier och annan sjukdom. Av den norska artikeln som det länkas till nedan beskrivs riskerna med amalgamfyllningar, men också att de måste tas bort så att patienten inte skadas. Artikeln refereras i en dansk tidning. Det är verkligen hög tid för svenska tandläkare och läkare att ta riskerna med amalgam på allvar. 

En lång artikel om amalgamets risker finns på den norska webbsidan klikk.no. Den beskriver risken för mikrosprickor och tandläkaren som intervjuas berättar att amalgam utvidgar sig och att detta föranleder mikrosprickor i tänderna. Risken ökar med åldern och tanden kan plötsligt rasa ihop och det kan kosta patienten stora pengar.

I artkeln intervjuas också Lars Björkman, svensken som är chef för Biverkningsregistret i Bergen i Norge. Han tar upp allergier mot kvicksilver som en orsak till ohälsa liksom den forskning, som han bland annat varit med och genomfört. Den visar att bottagning av amalgamfyllningar hos långvarigt sjuka personer ger förbättringar i hälsan. Han konstaterar också att annan liknande forskning finns och att FDA i USA kommit till samma slutsats.

När ska svenska tidningar ta upp riskerna med amalgam? På hemsidan finns flera personliga berättelser som redovisar tillfrisknande efter borttagning av amalgam. Det är inte längre kontroversiellt eller outforskat. Många beskrivningar och mycket forskning finns som visar att amalgam inte bara ger upphov till mikrosprickor och allergier som uttrycks i munhåla utan också till problem i andra delar av kroppen.

Många olika symtom samtidigt brukar vara tecken på kvicksilverpåverkan. Immuförsvaret reagerar antingen man är allergisk eller "bara förgiftad" av kvicksilver. Många blir sjuka först i 40- till 50-årsåldern och då kan besvären komma smygande. Läkarna hittar sällan några fel då de inte tar adekvata prover och har dålig kunskap om hur kvicksilverförgiftning yttrar sig. 

Försiktighet krävs dock vid borttagning av amalgam för att hindra att patient och personal andas in kvicksilverånga som bildas vid borttagning av amalgamet. Tandhälsoförbundet har beskrivit hur amalgamsanering bör gå till på hemsidan www.amalgamsanera.nu. Läs den innan amalgamsanering.

Till artikeln om amalgam (norska)
Till artikel om amalgam i dansk tidning som refererar den norska artikeln (danska)
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)