Myndigheterna i USA uppdaterar nu rekommendationerna för amalgam och tydliggör att vissa individer och grupper i befolkningen är i riskzonen för att bli sjuka av det kvicksilver som amalgam innehåller. Här handlar det alltså inte om att smyga med argument som att det är miljöfarligt utan nu tydliggör FDA att amalgam faktiskt är en allvarlig hälsorisk. Myndigheten är tydlig med att vissa riskgrupper absolut inte ska ha amalgam.

FDA (Food and drug administrtion) uppdaterar alltså sina rekommendationer om dentalt amalgam. Detta efter att ha haft flera seminarier och utfrågningar som FDA:a expertgrupp i denna fråga initierat. Se delar av ett av mötena från förra året här. 

 I ett pressmeddelande från FDA står det: "FDA har funnit att vissa grupper kan ha större risk för potentiellt allvarliga hälsoeffekter från kvicksilverånga som frigörs från fyllningarna." Därför rekommenderar FDA att högriskgrupperna om möjligt ska undvika dentalt amalgam. Bland dessa grupper räknas följande upp:
- gravida och deras foster
- kvinnor som planerar att bli gravida
- ammande kvinnor och deras nyfödda barn
- barn och speciellt de under sex år
- personer med underliggande neurologiska sjukdomar som MS, Alzheimers och Parkinsons sjukdomar
- personer med nedsatt njurfunktion
- personer med känd allergi mot kvicksilver och andra ämnen i dentalt amalgam.

Det är bra att USA kommit så långt. I Sverige har trots amalgamförbud från 2009 många fortfande amalgam i tänderna. MS, Alzheimers och Parkinsons sjukdomar existerar företrädesvis i den äldre befolkningen och de har oftast amalgam i tänderna. Allergier mot kvicksilver är inte helt ovanligt och hos dem som är sjuka och har amalgam borde det vara självklart att testa för kvicksilverallergi. Men så sker inte i dag i Sverige. 

Vi har också många nyinvandrade och flyktingar i barnafödande ålder med amalgam. Inga rekommendationer finns hur denna kvinnogrupp ska informeras finns och inte heller hur tandläkarna ska hantera deras eventuella kariesproblem och risker för ökad kvicksilverexponering. 

Socialstryrelsen  bör snarast ta fram detaljerade anvisningar till tandläkare och läkare om riskerna med amalgam och vilka riskgrupperna är. Det handlar både om hur befintliga amalgamfyllningar hanteras och att läkare vid diagnostisering tar med kronisk kvicksilverförgiftning eller allergi som en potentiell orsak till besvären. 

 Tandhälsoförbundets medlemmar rapporterar ofta att tandläkare och läkare inte har kunskaper om att amalgam är giftigt och att vissa känsliga individer kan bli sjuka.  De flesta tandläkare tycks ha lärt sig att amalgam är ofarligt i tänderna på folk och att vårt svenska förbud enbart tagits av miljöskäl.

Trots att vården ska vara patientcentrerad hånas många av våra medlemmar när de tar upp att de misstänker att besvären beror på deras amalgamfyllningar. Istället måste patienter som tror att deras fyllningar orsakar symtomen få möjlighet att utan prövningar byta fyllningarna mot mindre giftigt material.

Till FDA:s pressmeddelande

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online
Betala nu så blir du medlem hela 2021 eller ge bort ett medlemskap i julklapp.

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)