Myndigheterna i USA uppdaterar nu rekommendationerna för amalgam och tydliggör att vissa individer och grupper i befolkningen är i riskzonen för att bli sjuka av det kvicksilver som amalgam innehåller. Här handlar det alltså inte om att smyga med argument som att det är miljöfarligt utan nu tydliggör FDA att amalgam faktiskt är en allvarlig hälsorisk. Myndigheten är tydlig med att vissa riskgrupper absolut inte ska ha amalgam.

FDA (Food and drug administrtion) uppdaterar alltså sina rekommendationer om dentalt amalgam. Detta efter att ha haft flera seminarier och utfrågningar som FDA:a expertgrupp i denna fråga initierat. Se delar av ett av mötena från förra året här. 

 I ett pressmeddelande från FDA står det: "FDA har funnit att vissa grupper kan ha större risk för potentiellt allvarliga hälsoeffekter från kvicksilverånga som frigörs från fyllningarna." Därför rekommenderar FDA att högriskgrupperna om möjligt ska undvika dentalt amalgam. Bland dessa grupper räknas följande upp:
- gravida och deras foster
- kvinnor som planerar att bli gravida
- ammande kvinnor och deras nyfödda barn
- barn och speciellt de under sex år
- personer med underliggande neurologiska sjukdomar som MS, Alzheimers och Parkinsons sjukdomar
- personer med nedsatt njurfunktion
- personer med känd allergi mot kvicksilver och andra ämnen i dentalt amalgam.

Det är bra att USA kommit så långt. I Sverige har trots amalgamförbud från 2009 många fortfande amalgam i tänderna. MS, Alzheimers och Parkinsons sjukdomar existerar företrädesvis i den äldre befolkningen och de har oftast amalgam i tänderna. Allergier mot kvicksilver är inte helt ovanligt och hos dem som är sjuka och har amalgam borde det vara självklart att testa för kvicksilverallergi. Men så sker inte i dag i Sverige. 

Vi har också många nyinvandrade och flyktingar i barnafödande ålder med amalgam. Inga rekommendationer finns hur denna kvinnogrupp ska informeras finns och inte heller hur tandläkarna ska hantera deras eventuella kariesproblem och risker för ökad kvicksilverexponering. 

Socialstryrelsen  bör snarast ta fram detaljerade anvisningar till tandläkare och läkare om riskerna med amalgam och vilka riskgrupperna är. Det handlar både om hur befintliga amalgamfyllningar hanteras och att läkare vid diagnostisering tar med kronisk kvicksilverförgiftning eller allergi som en potentiell orsak till besvären. 

 Tandhälsoförbundets medlemmar rapporterar ofta att tandläkare och läkare inte har kunskaper om att amalgam är giftigt och att vissa känsliga individer kan bli sjuka.  De flesta tandläkare tycks ha lärt sig att amalgam är ofarligt i tänderna på folk och att vårt svenska förbud enbart tagits av miljöskäl.

Trots att vården ska vara patientcentrerad hånas många av våra medlemmar när de tar upp att de misstänker att besvären beror på deras amalgamfyllningar. Istället måste patienter som tror att deras fyllningar orsakar symtomen få möjlighet att utan prövningar byta fyllningarna mot mindre giftigt material.

Till FDA:s pressmeddelande

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu