Många barn och tonåringar idag har för korta käkar vilket gör att alla 32 tänder inte får plats. Korrigering görs med tandställning och ofta kan flera friska tänder behöva tas bort. Ett annat sätt är att vidga käkarna så att alla tändera kan rymmas i en snygg rad. Speciella tandställningar finns för detta, vilket den engelske tandläkaren John Mew presenterar i en intressant film. 

Tandhälsoförbundet (Tf) anser det viktigt att föräldrar och vuxna som vill ha tandställning får information om vilka olika alternativ som finns och vilka eventuella biverkningar som kan uppkomma. Vi har förstått att sådan information sällan ges till föräldrar och barn, trots att forskning om risker och biverkningar finns och trots att alternativa metoder är möjliga även om de inte är tillgängliga i Sverige.

En konventionell tandställning innebär ofta att tänder tas bort för att övriga ska få plats. Därefter spänns trådar på tänderna för att successivt förflytta dem i  käkbenet för att de ska bilda jämna tandrader. En del är känsliga för metaller. Om plastskenor (Invisalign) väljs  istället för metalltrådar får man betala det själv.

Vissa problem kan uppstå som allergi mot metallen i trådarna, värk i käkarna, roten tillbakabildas något vid förflyttningen och återtar inte alltid sin ursprungliga form, karies kring fästpunkterna på tandställningen på grund av svårighet att hålla rent. Tandläkaren berättar sällan om dessa besvär. Inte heller berättar tandläkaren att det saknas evidens inom området. 

Tandläkaren spänner trådarna efterhand för att tänderna ska inta sina nya positioner. I samband med det kan en viss andel av de behandlade personerna uppleva att käken bli trängre liksom andningsvägarna. Det kan handla om allvarliga besvär med smärta, att tungan inte får plats i munnen och att andningsvägarna blir trängre, vilket leder till snarkningar och sömnapneer. Se mer under Min histora.

Hos en del vill tänderna återta sina ursprungliga positioner, vilket innebär att de resten av livet behöver ha en tråd på insidan av tandraden för att tänderna ska stanna kvar där man vill ha dem. Risk för allergi finns om denna tråd (retainer) är av metall, men det finns också sådana av plast.

Alternativ finns som gör att man så gott som aldrig behöver ta bort friska tänder då metoderna bygger på principen att vidga käkarna istället för att tränga ihop dem. Det innebär i praktiken att alla 32 tänder får plats i käkarna. Denna metod ger bäst resultat om man börjar i sex- till åttaårsåldern, eftersom käken då växer till.

Teorin bakom denna princip är att kroppen formar tänderna för att passa exakt i munhålan. Detta för att man ska kunna tugga på ett bra sätt. Generna är för klumpiga för att klara en sådan precision, förklarar ortodontisten John Mew och därför behövs meknisk påverkan. Det handlar om att man äter mat med tuggmotstånd och att man andas med näsan så att tungan ligger långt bak i gommen och utövar tryck på käkbenet så att det utvidgas. 

Tandläkare John Mew har skapat ett så kallat bioblock som är en sorts tandställning som man har hela dygnet, men den är avtagbar och både den och tänderna kan då rengöras. Den är gjord så att tungan ligger rätt och medför att käkarna "växer" till. Det sker genom att själva tandställningen utövar tryck mot käkar och tänder för att öka käkens volym. En liten skruv i tandställningen vids ett halv varv och gör att den sakta vidgar sig och ökar trycket.  

Denna tandställning innehåller precis som konventionella tandställningar metaller som man kan bli känslig för och den som är nickelallergisk bör inte ha en sådan. Fördelen med den är att man enkelt kan ta bort den om man får allergiska reaktioner och ingen skada har heller åstadkommits i form av borttagning av friska tänder. 

I den här youtubefilmen förklarar John Mew vad orthotropics är och han visar också på en patient hur bioblocken sätts in och fungerar. Meningen är alltså att de ska påverka käkens tillväxt. Han har också utvecklat vissa tungrörelser som kan användas för att vidga käkarna. Han poängerer vikten av att andas med näsan.

Till filmen om orthotropics och John Mews förklaring till metoden

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)