Artiklar

Äldreboende ökar kariesrisken

De som kommer in på äldreboenden får mycket kariesangrepp. Munhygienen är dålig, mediciner ges som gör folk muntorra och maten innehåller sannolikt alltför lite mineraler och fettlösliga vitaminer för att hålla tänderna friska. Det är en skam att vi inte tar bättre hand om våra gamla. 

Läs mer »

Bakteriefloran ändras av kronisk sjukdom

Munnens bakterieflora ändras av kroniska sjukdomar som reumatism och diabetes, enligt en ny forskningsrapport. Goda och skyddande bakterier minskar, vilket kan leda till ökad risk för parodentala sjukdomar och andra skador på tänderna. 

Läs mer »

Tf:s representant på kvicksilverkonferensen

Den internationella kvicksilverkonferensen 2013 är avslutad. Ann-Marie Lidmark var där för Tandvårdsskadeförbundets räkning. Här berättar hon om konferensen. En del nytt har lyfts fram. Intressant var också att forskarna tycks vara överens om kvicksilvers giftighet men att det finns vissa svårigheter att bevisa dess farlighet. Kanske beroende på individuella känsligheter och reaktioner. Här kan den genetiska forskningen få stor betydelse.

Läs mer »

Rotfyllda tänder ger infektioner i kroppen

Rotfyllda tänder är bakteriehärdar utan dess like. Läkare borde i större utsträckning samverka med tandläkaren då problem i munnen kan ge upphov till sjukdomar även på andra ställen i kroppen. I artikeln beskriver tandläkare Bobbie Beckman bland annat envisa ögonproblem kopplade till en rotfylld tand.

Läs mer »

Tufft för svenska läkare

Svenska läkare har det tuffast i världen som utövare av alternativa medicinska behandlingar. Detta framgick av konferensen “Egenvård och integrativ medicin”. Se artikel i T-bladet nr 2/2012

Läs mer »

Tandsköterskor infertila p.g.a kvicksilveramalgam!

Detta finns publicerat i andra skrifter sen tidigare ex. i “Var så god nästa!” skriven av Tandvårdsskadeförbundets Ordförande Margaretha Molius.
Kan det finnas bevis för att det är en uppenbar risk för tandsköterskor att drabbas av infertilitet på grund av kvicksilvret i amalgamet?
Läs mer via länken nedan som går till hemsidan där artikeln publicerats.

Läs mer »

Sida 1 av 25 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu