Tandhälsoförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Så närmar vi oss millennieskiftet med stora steg

I ett historiskt perspektiv kommer 1900-talet troligtvis att beskrivas som ett århundrade där människor och miljö utsattes för den värsta exploateringen hittills i vår tideräkning. Den totalt okontrollerade spridningen av allsköns kemiska ämnen, har inneburit en allvarlig belastning som kommande generationer får ta hand om. Det allvarligaste är att varningssignalerna så ofta har ignorerats av våra myndigheter. Särskilt de som är satta att på allt sätt värna om människors hälsa, uppväxt och arbetsmiljö.

Läs mer »

Regeringen struntar i riksdagsbeslutet?

Riksdagen har genom sitt beslut om Ett reformerat tandvårdsstöd gett regeringen i uppdrag att till riksdagen återkomma med ett förslag om ett kompetenscentrum för biverkningar av dentala material. Det har nu visat sig att regeringen inte avser att verkställa beslutet! Därigenom har frågan blivit av konstitutionell art och bör föranleda en anmälan till konstitutionsutskottet för granskning.

Läs mer »

TF-bladet nr 3 1999

Läs mer »

Socialstyrelsen ägnar sina dyrbara resurser åt att jaga mygg och svälja kameler!

Det senaste utspelet – att man måste decimera rådjursstammen i tätorter på grund av risken för Borrelia – är närmast skrattretande, när man vet vilket ointresse samma myndighet har intagit när det gäller att skydda allmänheten för andra sjukdomstillstånd.

Läs mer »

TF-bladet nr 2 1999

Läs mer »

Apropå artikeln "Risk med höghastighetsborr"

Jag bytte ut gamla fyllningar mellan 1995-97. Under det pågående utbytet kom min tandläkare över en fräs från USA.

Läs mer »

Sida 633 av 641 sidor < Första  < 631 632 633 634 635 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)