Tandhälsoförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Ovanligt med allergisk tandläkare

Trots att akrylatbaserade tandfyllningsmaterial är allergiframkallande är bara en procent av tandläkarna allergiska ? mindre än man tidigare befarat. Ingen av de tandläkare som hade konstaterad akrylatallergi hade varit sjukskriven eller bytt yrke.

Läs mer »

Minsta möjliga exponering av patienten krävs vid borttagning av metaller

Biomedicinskt Dentalcentrum i Uppsala, svarar här Monica Nilsson, ordförande för TF Västmanland, hur man avlägsnar – på för patienten bästa sätt – metallskruvar, stift och kronor. Med metaller avses här titan, guld, etc.

Läs mer »

Kännedom om skyddsföreskrifter bristfällig

TF har under många år försökt att få berörda organisationer, fackliga företrädare och myndigheter att presentera skyddsbladet ex. via fackpressen. Alternativet; att se till att all berörd personal får tillgång till uppgifterna, har inte heller skett. Skälet att neka publicering av detta var, från en facklig journalist, “att man inte ville vara språkrör för TF”.

Läs mer »

Så vann vi kampen mot löss och loppor...

Respekten för kvicksilver var avlägsen på 1800-talet, och långt in på 1900-talet rekommenderades ?gråsalva? som universalmedel mot löss och loppor och mot syfilis.

Läs mer »

Amalgamskador i Stockholms län

Stockholms läns landsting har under 1998 utgivit en miljöhälsorapport. I rapporten redogörs för förekomsten av allergier, astma samt även miljöhälsoeffekter från luft- och vattenföroreningar, buller med mera.

Läs mer »

Vitaminer kan förebygga Alzheimer's demens!

Man har i åtskilliga studier sett att avlidna Alzheimer’s demens patienter har en rad tecken på ökad aktivitet av fria radikaler i hjärnan.

Läs mer »

Sida 617 av 623 sidor < Första  < 615 616 617 618 619 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)