Tandhälsoförbundet avråder från att använda metaller i tandvården. Så kallade MK-kronor (MetallKeramiska kronor) eller MK-broar har ett skelett av metall som täcks av ett keramiskt material. Vissa personer reagerar mot dessa metaller och kan få allvarliga besvär. Nu publicerar den danska tandläkartidningen en rapport som  visar att zirkoniabroar är lika hållbara som MK-broar. 

Spanska och portugisiska forskare har gjort en litteraturstudie för att belysa skillnaden mellan kindtandsbroar av zirkonia respektive metallkeramiska sådana. 

Fem studier ingår i rapporten och sammantaget har man studerat 177 broar i zirkonia och 173 broar i metallkeramik, Flertalet broar var dock treledade, det vill säga täppte till en lucka efter en borttagen tand. Det handlar alltså främst om korta broar i kindtänderna. 

Det zirkoniamaterial som användes hade påbränt färgat porslinskikt för att bron skulle likna övriga tänder till färgen. Numera finns zirkonia som är färgat redan från början och det blir hållbarare då man helt undviker sprickor i porslinet.

Observationstiden var endast tre till fem år i dessa studier, men det hade varit önskvärt med en tioårsperiod. Ändå är resultatet väldigt intressant då zirkonia och metallbundet proslin hade lika hög överlevnad (95,4 respektive 96,9).

Önskvärt hade dock varit om hälsoaspekter tagits upp. Exempelvis om det finns strömmar eller värk i käken eller munhålan, sveda eller liknande på tungan, spänningar i käken eller mellan olika tänder samt påverkan på allmänhälsan liksom ifall allergier uppstår mot någon av de använda metallerna. 

Av vikt är också att ange vilka andra metaller/dentala material som finns i munhålan på dessa patienter samt vilket cement som användes. Tf:s medlemmar är som tidigare nämnts ofta känsliga mot metaller, men också för cement beroende på dess innehåll. Detta har dock främst med hälsorisker att göra. 

Till artikeln i Tandlaegetidene
Till forskningsartikeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)