Zink är den näst vanligaste metallen i kroppen efter järn, 2,3 respektive 4 gram, och är en nödvändig komponent i över 300 enzymer och som medverkande i över 2000 olika biokemiska processer. För lågt intag av zink är vanligt, och problemet förvärras av för högt intag av koppar, tarminstörningar, inflammationer, tungmetallexponering med mera.

Zinkbrist orsakar en lång rad medicinska problem som tillväxtstörning, dålig hud och hår, testikelatrofi, mestruationsstörningar, anorexi, metaboliskt syndrom, syn- och smakstörningar, störd koldioxid/bikarbonat-balans med mera. Zink ingår också i så kallade zink-finger-proteiner, med viktiga funktioner vid reglering av geners aktivitet. Tungmetaller som kvicksilver och kadmium knuffar bort zink varvid gener kan inaktiveras eller aktiveras felaktigt. Metallothioneiner är zink- och svavelinnehållande proteiner som tjänar som buffertlager för zink, men även där ersätts zinken av kvicksilver och kadmium.

En studie i J. Inorganic Biochemistry har undersökt hur processer relaterade till sockermetabolismen och i förlängningen risken för diabetes, påverkas av zinkmetabolismen. Brist på zink eller störningar i zink metabolismen är associerat med diabetes med högt blod glukos och nedsatt insulinproduktion eller ?aktivitet, både vid typ1och typ 2 diabetes. Zink reglerar ett flertal processer i bukspottkörteln. Personer med diabetes har ofta låga nivåer av zink i serum. Zink lagras i bukspottkörteln och insulin utsöndras tillsammans med zink och är också väsentligt för insulinets strukturella stabilitet. Zinkbrist ökar också risken för hjärt-kärlsjukdom och dödlighet.

Hos djur som behandlats med ämnen som framkallar diabetes kan zinktillförsel motverka diabetesutvecklingen och minska blodsockernivån. Samma resultat fås hos djurstammar som har hög genetisk tendens att få diabetes. Zinktillförsel har ytterligare positiva effekter genom att sänka nivån av homocystein och höja nivån av vitamin B12 och* folat*, sannolikt genom att zink ingår i antioxidantenzym och minskar nivån av oxidativ stress. Det pågår försök med olika former av zink, bundet till organiska ämnen och dessa verkar ha bättre effekt än fritt zinksalt, möjligen tas de upp bättre genom att minska bindningen av nedsvalt zink till fytat och andra komponenter i födan.

Till artikeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)