Människan utsätts för en stor mängd tungmetaller. Det handlar inte bara kvicksilver från amalgam eller kadmium från cigaretter. Tungmetaller slinker även med när vi andas, dricker eller intar en god middag eller lunch. En del klarar sig bra trots alla gifterna, medan andra behöver hjälp att avgifta kroppen. Det naturliga lermineralet Zeolit kan används för avgiftning.

Zeoliter finns alltså naturligt i lera (bentionit) och mineralet består av aluminiumsilikat och har många små hålrum där tungmetallerna kan bindas för att senare föras ut med avföringen. Samtidigt som tungmetaller binds avges andra joner som kalcium, natrium och kalium som kroppen behöver. Det har visats att zeoliter förbättrar kroppens mineralbalans.

Själva strukturen behålls även vid upphettning och lermineralet tål syra. Det forskarna också funnit är att zeoliter stimulerar bildning av katalas och glutationperoxidas, som är två viktiga avgiftningsezymer. Därtill har zeolit antioxidativa egenskaper.

Immunsystemet förbättras också av zeoliterna. Zeoliterna binder förutom tungmetaller även bakteriegifter, svampgifter med mera och kanske är det del i ett förbättrat immunsystem. Zeolit tycks också ha antivirala funktioner. Mer forskning behövs dock. Se artiklarna som finns länkade nedan. 

Den zeolit som används för avgiftning på människor kallas Clinoptilolite. En syntetiskt framställd zeolit (Zeolit A) innehåller mycket aluminium och har använts som industrikemikale och för att avgifta jordar från tungmetaller. Men då den har högt innehåll av aluminium är den inte lämplig som avgiftning av människor.

Clinoptilolite däremot innehåller både aluminium och kisel och eftersom kisel binder aluminium och bidrar till dess avgiftning så menar forskarna (se länk 2018 nedan) att den negativa effekten av att aluminium kan avges i den sura magsäcken är betydelselös.

Under senare år har mer forskning kommit som visar att zeoliter har goda egenskaper när det gäller antioxidativa och avgiftande egenskaper. Därtill har zeoliter som används för avgiftning inom medicinen och veterinärmedicinen positiv effekt på tarmfloran. Några direkt negativa effekter verkar denna form av zeoliter inte ha. Men mer forskning behövs. 

Naturligt förekommande zeoliter har modifierats genom att de sönderdelats och deras kapacitet som jonbytare har ökat. Den så kallade Zeolit-PMA är den som främst undersökts på människor (se mer i forskningsartikeln från 2019 via länken nedan). 

Man ska bara använda de zeoliter som är för humant bruk. Andra finns med asbestliknande hälsoeffekter (t. ex. Erionite) och är förstås inte användbara som avgiftningsmedel. Se därför alltid till att använda sådana som kallas Clinoptilolite. För den som haft problem med amalgam och kvicksilver är det viktigt att påbörja avgiftningskurer försiktigt. Ta bara bråkdelen av det som är rekommenderat och känn efter om effekten blir för kraftfull innan dosen ökas.

Se mer länkarna nedan.

Till reviewartikel från 2018, säkerhet och medicinska aspekter (engelska)
Till artikel om terapeutiska aspekter från 2019 (engelska)

I Sverige är det inte tillåtet att vid långsam och kronisk förgiftning avgifta kroppen med t.ex. EDTA och DMSA. Än så länge finns dock inga restriktioner att använda det naturliga lerminerat zeolit. Det kan ha lika positiva effekter som de ovan nämnda industrikemikalierna. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)