WHO har publicerat ett särskilt utbildningsmaterial om kvicksilver. Detta med anledning av det pågående arbetet med att minska kvicksilverutsläppen globalt. Amalgam tas upp som en stor källa till människors kvicksilverexponering. WHO anser dock att riskerna inte är tillräckliga för att föreslå ett generellt förbud av hälsoskäl. 

Av WHO:s material framgår att det i normal luft finns mindre mängder kvicksilver och att koncentrationen i förorenade områden är högre. Normalt får en person i sig mellan 50 och 100 nanogram kvicksilver per dag. Amalgamfyllningar ger dock, enligt WHO, upphov till högre  intag av kvicksilver. 

En normal amalgambärare anses få i sig mellan 3000 och 17000 nanogram kvicksilver per dag. WHO anser att detta inte föranleder ett generellt amalgamförbud då riskerna i olika studier visat att flertalet tål dessa mängder. Risk för fosterskador tas upp, men inte under rubriken amalgam.

Ingenting sägs dock om känsliga individer eller de som har extremt dålig avgiftning, som ofta är genetiskt beringad. Inte heller tas upp ökad risk om man utsätts för flera olika kvicksilverkällor. Tf:s medlemmar har ofta de symtom som WHO radar upp när det gäller akut kvicksilverförgiftning, trots att de inte betraktas som akutförgiftade. 

Symtom som WHO nämner är: metallsmak, illamående, värk, ryckningar, irritation, huvudvärk, magvärk, hosta, feber, inflammationer, försämrad njurfunktion och hudproblem/irritation. 

WHO är tydliga med att amalgam ska avvecklas från tandvården. Det ingår i ett särskilt annex kopplat till Minamatakonventionen, som är den överenskommelse världens länder gjort för att minska kvicksilverutsläppen till miljön. 

Till WHO:s utbildningsmaterial om kvicksilver

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)