Intresset för injektionsbehandlingar med Botox är ganska stort. Botox används inte enbart vid skönhetsbehandlingar utan även mot exempelvis migrän, svettning, håravfall och tandgnissling. Dessa ingrepp är dock inte riskfria.

Botox innehåller den aktiva substansen botulinumtoxin (BLT) som är ett av de mest potenta nervgifter som överhuvudtaget existerar. Den dödliga dosen av rent toxin är, för en människa på 90 kg, 0,00000009 gram intravenöst eller vid inandning 0,00000027 gram. Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) räknar med att 2,6 gram skulle räcka för att döda hela Sveriges befolkning.

Det är en bakterie som heter Clostridium botulinum som producerar botulinumtoxin. Denna bakterie är nära besläktad med stelkrampsbakterien Clostridium tetani och tetanustoxinet (stelkrampsgiftet). Clostridium botulinum kan orsaka Botulism som är en ovanlig men potentiellt livshotande sjukdom vilken börjar med bland annat svaghet, synsvårigheter samt talsvårigheter. Ytterligare svaghet i armar, bröstmuskulatur och ben kan sedan följa.

Botulinumtoxin används vid medicinsk behandling i en mycket försvagad form och är då mest känd som Botox. Vid klassisk behandling är den aktiva substansen är botulinumtoxin typ A som har en muskelavslappnande effekt. Substansen injiceras ner i den muskelgrupp som man vill paralysera under ett antal månader. Effekten varar vanligtvis i tre till sex månader.

Substansen verkar genom att delvis blockera nervimpulser i de muskler som injicerats och minskar kraftiga sammandragningar av dessa muskler. När Botox injiceras i huden, påverkar detta svettkörtlarna så att svettproduktionen minskar.

Vid kronisk migrän tror man att Botox blockerar smärtsignaler vilket då indirekt kan förhindra att migrän utvecklas. Dock är sättet som Botox sägs fungera på vid kronisk migrän inte helt klarlagt.

De personer som gnisslar tänder (Bruxism) behandlas ibland med Botox. En liten mängd av substansen injiceras då i tuggmuskeln/käkmuskeln. Metoden försvagar käkmuskeln vilket i sin tur minskar tandgnisslingen. Botox-behandling hos patienter som har bitit väldigt hårt, kan också resultera i en smalare ansiktskontur, en så kallad V-form. I stora delar av Asien används Botox i käkmusklerna ibland enbart för den, som man anser, förskönande effekten på V-formen.

En ny lag infördes 2021, vilken innebär att IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har tillsyn över alla verksamheter som erbjuder estetisk kirurgi och estetiska injektionsbehandlingar. I nuläget finns drygt 1 500 aktörer som ger injektionsbehandlingar med Botox och fillers på den svenska marknaden och som ingår i vårdgivarregistret. Ett år efter införandet av lagen hade ett 30-tal fall åtalsanmälts. I slutet av april 2023 föll den första domen i landet. En kvinna som drev en salong i Linköping, dömdes då i tingsrätten för att ha injicerat fillers och Botox utan rätt behörighet..

Det finns en stor okunskap om de neurologiska symptom som kan uppstå efter Botox-ingrepp, både inom vården och bland allmänheten. Risker finns att patienter får felaktiga diagnoser och aggressiv behandling med starka biverkningar.

De flesta patienter som skadas av Botox har fått skadorna efter skönhetsbehandlingar. Men det finns även de som har drabbats efter medicinska Botox-behandlingar mot exempelvis migrän. Symptomen brukar försvinna efter några månader i och med att nervgiftets effekt avtar.

Komplikationer kan uppstå om man har låtit injicera nervgiftet på ett felaktigt sätt, framförallt i fel muskler eller om man gett för hög dos. I dessa fall sprider det sig väldigt snabbt till viktiga muskler i närheten som till exempel används både för svalg och för andning. Vid ännu högre doser kan musklerna paralyseras.

Länkar:
Tidningen Hälsa – Hur kroppen påverkas av Botox
SVT Öst – Första domen i Sverige efter den nya lagen
Aftonbladet – Botox-förgiftad vill varna andra
Wikipedia – Botulinumtoxin (BLT)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)