Flera viktiga faktorer styr hållfastheten hos kompositmaterial. Det handlar om tandläkarens skicklighet och materialval. Men också om vilken tand det är samt livsstil, tuggvanor och eventuell tandgnissling. Om detta finns en hel artikel i danska tandläkartidningen.

Kompositer har inga egentliga kariesförebyggande egenskaper. Amalgam t.ex. frigör hela tiden kvicksilver, som är ett cellgift som dödar bakterier.  Därför behövde tandläkaren inte vara så noga då det användes. 

Kompositer kräver skicklighet hos tandläkaren för att bli hållfasta. Kompositer ska läggas i tunna lager och härdas ordentligt mellan lagren. Annars krymper fyllningen och det blir glipor där bakterier kan fastna och föröka sig. I artikeln i danska tandläkartidningen föreslås att ett mer flytande material används som första lager. Detta för att minska krympningen och risken för glipor i fyllningen där bakterier kan trivas. 

Annars tycks valet av material inte ha så stor betydelse för hållfastheten. Det handlar alltså mer om tandläkarens skicklighet. Däremot kan känsliga individer behöva särskilda material då de annars kan få biverkningar. 

Tandhälsoförbundet (Tf) tipsar om en del material, men då det väller in tusentals nya på marknaden varje år så är det omöjligt att ha kontroll på allt. Tillhör tandläkaren någon kedja så sker upphandlingen centralt och då är det ofta svårt att få ett material som inte finns i sortimentet. 

Det finns inte ett material som alla tål. Den som är känslig behöver därför pröva sig fram. Tf föreslår att materialet limmas fast provisoriskt på en tand eller att man får en kula att ha i munnen. Kommer inga reaktioner inom en vecka brukar materialet kunna användas utan större komplikationer. 

Artikelförfattarna konstaterar att individens roll är stor när det gäller fyllningarnas hållfasthet. Det handlar om patientens kariesaktivitet, munhygien samt socker- och kolhydratintag. Även faktorer som minskad salivsekretion, tandgnissling och möjlighet till att få torrt vid behandlingen är viktiga för hållfastheten. Tandläkarlaser kan förbättra tandläkarens möjligheter att få bort karies och att hålla torrt för bättre fäste för kompositerna. 

Vidare framgår av artikeln att hos patienter med mycket karies håller amalgamfyllningar längre än plastfyllningar. I ett kortare perspektiv kan det vara så, eftersom kvicksilver ständigt frigörs från fyllningen och effektivt dödar bakterier. På lång sikt blir det alltid mikrosprickor i amalgamfyllda tänder, vilket gör att de kraschar sönder utan synbar anledning. Amalgam används inte längre och därför pågår forskning för att se om man kan hitta material som minskar kariesaktiviteten. 

Hos patienter med hög kariesaktivitet liksom hos personer som är muntorra föreslås i artikeln glasjonomercement, som hela tiden läcker ut lite fluorider och samtidigt aluminium. Glasjonomer fungerar enligt Tf:s erfarenhet bra för många, men de som är känsliga för fluorider eller har hormonstörningar bör inte ha detta material.

Slutsatsen är att tandläkarens skicklighet är av avgörande betydelse för en fyllnings hållfasthet. Se mer länken nedan. 

Till artikeln i danska tandläkartidningen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)