I en undersökning gjord under kursen "Vetenskap och beprövad erfarenhet" har doktorander tittat på hur tandläkare ser på begreppet "vetenskap och beprövad erfarenhet".  Tandläkare anser att begreppet är viktigt och att det är Socialstyrelsen och andra myndigheter som ska tolka innebörden i detta. Tandvårdslagen innehåller inte detta begrepp, men det framhålls i förarbetena till lagen att tandläkare ska arbeta enligt "vetenskap och beprövad erfarenhet". 

"Vetenskap och beprövad erfarenhet" är ett mycket oklart begrepp och därför behövs egentligen preciseringar. Det studenterna nu gjorde vara att ställa ett antal frågor till tandläkare och annan tandvårdspersonal för att få veta hur de uppfattar begreppet och om det är viktigt i deras verksamhet.

Tandläkare anser i större utsträckning än sjukvårdspersonal att begreppet är viktigt i deras verksamhet. Anmärkningsvärt, enligt artikelförfattarna, är att tandläkare anser att myndigheter ska avgöra begreppets innebörd, trots att det är del i lagstifningen. Av den anledningen bör det rimligen vara domstolar och jurister som tolkar detta. 

Artikelförfattarna tar också upp det märkliga i att begreppet har ett "och" mellan vetenskap och beprövad erfarenhet. Båda begreppen är svåra att tillfredsställa för nya metoder där man kanske har vetenskapliga belägg, men saknar beprövad erfarenhet. 

Bättre hade varit om det stod "eller" i texten d.v.s. vetenskap eller beprövad erfarenhet. Det artikelförfattarna inte tog upp var graden av vetenskap (evidens) för den vård som ges. Flertalet analyser av tandvårdsmetoder visar att det sällan finns varken vetenskap eller evidens bakom behandlingen.

Evidensen i tandvården är cirka 10 procent, vilket innebär att flertalet behandlingar görs för att tandläkaren tror att det fungerar eller är bra. För patienten är detta mycket otillfredsställande och det behövs verkligen mer forskning om metoder som används i tandvården i dag. Om så varit fallet hade inga amalgamfyllningar gjorts och inte heller rotfyllningar. 

Till artikel i Tandläkartidningen
Saknas kunskap får man ta till beprövad erfarenhet (inlägg från 2014 på Tf:s hemsida)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)