För många är det omöjligt att hitta en tandläkare som tar bort en rotfylld tand. På Tf:s facebooksida berättar en kvinna om svårigheterna. Hon ringde både Socialstyrelsen och IVO för att få veta sanningen. Båda myndigheterna sa till henne att det inte är förbjudet att ta bort rotfyllda tänder. Samma besked får Tandhälsoförbundets (Tf:s) representanter. Ändå fortsätter tandläkare att hävda att de inte får extrahera rotfyllda tänder.

Så här skriver Inger på vår facebooksida:
"Har problem med en rotfylld tand och tandläkaren vägrar dra ut den. Enligt röntgen ser den fin ut och hon menar att hon kan mista sin tandläkarlegitimation om hon drar ut min tand. Hon påstår att detta är enligt Socialstyrelsens anvisningar, vilket inte stämmer. Jag har varit i kontakt med Socialstyrelsen om detta och myndigheten säger att det inte stämmer. De hänvisade mig bl.a. till IVO. Då jag kontaktade IVO så menade de att tandläkaren ska lyssna till patienten och att det min tandläkare påstådde inte stämmer. Jag väntar nu på samtal från klinikchefen från denna klinik då tandläkaren efter mitt nya samtal sade att det var ledningen/klinikchefen som ansåg att man inte skulle dra ut en rotfylld tand om den såg fin ut."

Andra har kommenterat detta på facebook. Många ställer sig frågande till varför tandläkaren ska bestämma över deras tänder. Vill man själv dra ut en tand måste man väl få göra det. Man kan och bör inte ta bort den själv.

Det som inte framgår i den ovan nämnda kontakten med Socialstyrelsen är att myndigheten tydligt i sina riktlinjer för tandvården undviker att nämna möjligheten att ta bort den rotfyllda inflammerade tanden. Ingenstans står att extraktion av tanden är ett fullgott alternativ till rotfyllningar. Detta vilseleder förstås tandläkaren.

Efter Tf:s kritik i denna fråga har Socialstyrelsen i den allmänna texten lagt till en enda mening som säger att ett alternativ till att rotfylla är att ta bort tanden. Men få tandläkare och klinikchefer läser så noggrant att de upptäcker denna mening.

Istället borde Socialstyrelsen i uppräkningen av olika behandlingar tydligt ha skrivit att extraktion är ett fullgott alternativ till rotfyllning om patienten vill det. Myndigheten borde också ha varit tydlig med att evidens saknas för rotfyllningar, men trots det har mycket detaljerade riktlinjer getts i denna fråga. Läser man det vetenskapliga underlaget (vilket få gör) så står det tydligt att det vetenskapliga underlaget är bristfällig eller i vissa fall helt saknas.

Myndigheten vilseleder både professionen och patienterna genom sitt agerande. Har man inte ett godtagbart underlag ska förstås inga riktlinjer formuleras. Istället borde myndigheten ha skrivit att tyvärr så saknas vetenskapligt underlag och därför får tandläkaren lita till sin praktiska erfarenhet. 

Man kan fråga sig om myndigheterna i sina diskussioner med tandläkare framför en annan uppfattning i denna fråga än vad de gör till Tf och till enskilda patienter som kontaktar dem. Det Tf noterat är att flera tandläkare under senare år blivit av med sina legitimationer på grund av att de extraherat tänder. Vi har inte granskat de fallen och har ingen uppfattning i sakfrågan, men det kan ändå påverka tandläkarnas vilja att ta bort tänder och deras tro att det är förbjudet. Myndigheterna måste alltså bli tydliga i denna fråga.  

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)