Enligt lag måste såväl offentliga som privata vårdgivare ha en gällande patientförsäkring. En patientförsäkring är en sorts försäkring som vårdgivare skall ha för de eventuella skador som en patient kan bli drabbad av under en behandling. Patienter som skadas av en oförsäkrad vårdgivare kan vända sig till Patientförsäkringsföreningen (PFF).

Patientskadelagen finns till för att ge patienter möjlighet till ekonomisk ersättning för skador som kan uppstå i vården. Alla vårdgivare är, som sagt, skyldiga att ha en patientförsäkring som täcker ersättningsskyldigheten.

De patienter som vill göra en skadeanmälan skall vanligtvis vända sig till vårdgivarens försäkringsgivare. Man behöver inte visa att vårdgivaren har gjort något fel för att få ersättning. Det man behöver visa är att man har fått en ersättningsbar personskada.

Man kan få patientskadeersättning även om vårdgivaren inte har en patientförsäkring. Patientförsäkringsföreningen (PFF) är ett samarbetsorgan för patientförsäkringsgivare i Sverige och hanterar skador som uppkommit hos vårdgivare som av någon anledning inte är försäkrade.

Patienter kan, enligt Patientskadelagen, ha rätt till ersättning för skador som skett i samband med undersökning, vård eller behandling inom tandvården eller sjukvården i Sverige. I de fall vårdskador har uppstått, är vårdgivarna skyldiga att informera patienterna om möjligheterna att få ersättning.

Alla personskador ger dock inte rätt till patientskadeersättning. För att en skada skall vara ersättningsbar behöver vissa punkter uppfyllas. I patientskadelagen definieras vilka typer av skador som kan ge ersättning.

Patientskadelagen ger dig som patient ett så kallat minimiskydd. Det finns vårdgivare som kan ha en patientförsäkring med olika tillägg vilka ger patienten ett utökat skydd.

En patient får aldrig ersättning om skadan är en följd av en korrekt behandling som har ansetts vara livsnödvändig. Skador som orsakats av läkemedel ger heller inte patientskadeersättning om läkemedlet ordinerats eller lämnats ut på ett korrekt sätt.

Ett viktigt tips är att inte vänta för länge med att anmäla en skada. Man kan gå miste om patientskadeersättning genom att rätten till ersättning upphör på grund av preskription. Tänk också på att det med tiden kan bli svårare att bevisa att man fått en ersättningsbar skada av vården.

Länk till Patientförsäkringsföreningen (PFF)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)