Det statliga tandvårdsstödet i Sverige består av två tandvårdsbidrag samt även av ett visst skydd mot höga tandvårdskostnader. Den svenska tandvården är kostnadsfri till och med att man fyller 23 år. Ett statligt tandvårdsstöd lämnas sedan från 24 års ålder.

Det som kallas det allmänna tandvårdsbidraget är det tandvårdsstöd som flest personer får del av. Detta bidrag, som tandläkaren drar av från tandvårdsräkningen, är på 300 eller 600 kronor beroende på mottagarens ålder. Det allmänna tandvårdsbidraget ges om man går till en tandläkare eller en tandhygienist som är ansluten till det statliga tandvårdsstödet. Den första juli får man ett nytt bidrag vilket kan nyttjas under två års tid.

Nästan 5 miljoner människor fick under tvåårsperioden juli 2021 till juni 2023 allmänt tandvårdsbidrag. Detta innebär att det nyttjades av nästintill 67 procent av befolkningen. Andelen kvinnor är högre än andelen män som använder tandvårdsbidraget, 71 procent jämfört med 62 procent. Det lägsta nyttjandet finns bland mottagare i åldern 24–39 år. Här ser man också den största skillnaden mellan män och kvinnor. Ungefär 75 procent av de personer som var 60 år och äldre använde tandvårdsbidraget.

Det finns även ett samband mellan inkomst och nyttjande av tandvårdsbidrag. Det är vanligare att personer med hög inkomst använder tandvårdsbidraget än att personer med låg inkomst gör det. Om man ser till tvåårsperioden från juli 2020 till juni 2022 var det cirka 79 procent av de inom gruppen med högst inkomst som nyttjade tandvårdsstödet. Vad gäller gruppen med lägst inkomst var det endast 36 procent som nyttjade det allmänna tandvårdsbidraget.

Även då det är färre personer som nyttjar högkostnadsskyddet jämfört med dem som nyttjar tandvårdsbidrag, så utgörs ändå två tredjedelar av kostnaden för det statliga tandvårdsstödet av högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet skall ersätta en del av den totala tandvårdskostnaden i de fall referenspriset för åtgärderna överstiger 3 000 kronor under en tolvmånadersperiod. Under år 2022 gavs ersättning till nästan 1,2 miljoner personer för höga tandvårdskostnader. I genomsnitt så ersattes dessa med knappt 4 000 kronor.

Tandvårdsstödet består av tre delar: allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag samt högkostnadsskydd. Det allmänna tandvårdsbidraget skall uppmuntra till regelbundna besök hos tandläkare. Bidraget ligger på 300 kronor per år från och med det år man fyller 30 till och med det år man fyller 64. Man får 600 kronor per år från och med det år man fyller 24 till och med det år man fyller 29 samt från och med det år man fyller 65. Särskilt tandvårdsbidrag är en typ av bidrag vilket kan användas av patienter som har vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar som medför en risk för att tandhälsan försämras.

Det särskilda tandvårdsbidraget är på 600 kronor per halvår, men kan endast användas till förebyggande tandvårdsåtgärder som exempelvis undersökning och tandrengöring. Högkostnadsskyddet innebär att personer som har höga kostnader för tandvård inte skall behöva betala hela kostnaden själv. Högkostnadsskyddet beräknas under en ersättningsperiod om högst 12 månader. Behandlingar som sammanlagt har ett referenspris på upp till 3 000 kronor får patienten betala själv.

Då referenskostnaden är mellan 3 000 och 15 000 kronor ersätter Försäkringskassan 50 procent av den del som överstiger 3 000 kronor. Patienten ersätts med 85 procent av referenspriset när det sammanlagda referenspriset för behandlingarna överstiger 15 000 kronor. Försäkringskassan ersätter alltså bara enligt referenspriset som fastställts av TLV och överskjutande del betalar patienten alltid själv.

Länk till Försäkringskassans statistik angående antal personer som har använt allmänt tandvårdsbidrag

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)