Inom hälsokoströrelsen har man länge använt växter för att avgifta kroppen. Modern forskning visar att många växtsubstanser har avgiftande förmåga och nu börjar kunskap komma även om hur själva mekanismen går till. Det handlar om att stimulera bildning av signalsubstanser och att hantera den oxidativa stressen, men också om att öka bildning av glutation och andra ämnen viktiga för avgiftningen. 

Förra årets publicerades en översiktlig artikel om forskning för avgiftning av metylkvicksilver, det vill säga det kvicksilver som vi får i oss när vi äter fisk och som kan bildas i magtarmkanalen av kvicksilver som kommer från amalgamfyllningar.

Forskarna bakom artikeln kommer främst från Kina, men även den duktiga amerikanska professorn Michael Aschner finns med bland författarna. I introduktionen till forskningsartikeln beskrivs kort de olika avgiftningssystem som är involverade i kroppens hantering av kvicksilver.

Kvicksilver (här metylkvicksilver) binds till svavel och selen, vilka tillhör kroppen olika avgiftningssystem. Följden av att kvicksilver binds till dessa blir att mitokondriernas funktion försämras, kalciumbalansen störs liksom det intracellulära redoxsystemet. Det handlar alltså om störningar i kroppens biokemi och möjlighet att bilda användbar energi.

Forskarna konstaterar också att den viktigaste vägen för avgiftning av kvicksilver är via gallan och avföringen. Kontroll av kvicksilver i avföringen görs i Sverige av LMI Biospektron i Helsingborg.

Bland de växter som nämns med goda egenskaper för avgiftning är vitlök (innehåller svavelgrupper som kvicksilver binds till), gurkmeja (här handlar det om curcumin som har många intressanta egenskaper bland annat genom att påverka ett specifikt signalämne som ökar cellernas vitalitet plus att det har antioxidativa egenskaper), svart och grönt te påverkar samma signalsystem liksom gurkmeja, broccoli och pepparrot. Bildning av glutation stimuleras också.

Forskarna nämner även skvattram (innehåller bl.a. quercitin, rutin och olika fenol-grupper), tomater (lycopen och karotenoider som minskar den oxidativa stressen i cellerna) och flera andra mindre kända örter.

De nämner också ett ämne kallat fisetin som finns i jordgubbar, äpplen och andra bär och frukter, vilket minskar den oxidativa stressen och ökar glutationnivåerna.

Slutsatsen av litteraturgenomgången är att det finns potential i växtriet att avgifta kroppen från metylkvicksilver och andra tungmetaller. Effektiva ämnen för avgiftning av metaller och särskilt metylkvicksilver är nödvändigt i framtiden och växtextrakt har potential att klara detta. Men mer forskning behövs, enligt forskningsrapportens författare. 

Till den vetenskapliga artikeln 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu