Forskare varnar för att äta fisk på grund av höga kvicksilverhalter, enligt ett programinslag i SVT. Vissa grupper som gravida bör äta fisk högst tre gånger per år, enligt överläkaren vid institutionen för Arbets- och miljömedicin. Ingenting sägs dock om inandning av kvicksilverånga från amalgamfyllningar, trots att dessa ger upphov till betydligt högre halter än fisk enligt uppgifter från WHO.  

Undersökningen som gjorts handlar om höga kvicksilverhalter längs Västernorrlands kust till följd av kvarvarande fiberbankar från massaindustrin då tidigare stora mängder kvicksilver användes. Kvicksilverhalterna är så pass höga i fisk fångad längs kusten att Arbets- och miljömedicin norr gått ut med en varning för att äta fisk alltför ofta. De områden som undersökts är kusten utanför Örnsköldsvik, Kramfors och Timrå. 

Karl Forsell, överläkare på Arbets- och miljömedicin norr, säger till SVT att kvicksilver är ett av de farligaste miljögifterna och att det kan orsaka svåra skador hos människor. Allvarligt är att höga halter kan leda till fosterskador. Därför rekommenderas barn upp till 18 år, kvinnor i barnafödande ålder och gravida eller ammande kvinnor att äta max tre fiskportioner per år. Övriga vuxna bör äta max en fiskportion per vecka.

– Det man vet om kvicksilver är att mödrar som haft ett högt intag av kvicksilver kan skada deras foster  och man har sett hjärnskador hos barnen, förklarar Karl Forsell.

Ingenting sägs dock om kvicksilver från amalgamfyllningar, trots att belastningen från dem är betydligt högre.  Är detta ett sätt att vilseleda befolkningen?

Nyligen var en av Tandvårdsskadeförbundets medlemmar hos Karl Forsell och bad om att få undersökt om hen hade förhöjt kvicksilver på grund av att en tandläkare borrat i en amalgamfyllning. Först blev det nobben för denna patient till mätning av kvicksilver. Därefter gavs möjlighet till urinprov trots att det sällan visar någonting. Istället borde håranalys eller avföringsprov ha erbjudit. 

Fortfarande har gravida amalgamfyllningar och särskilt gäller det bland nya svenskar och asylsökande. Varningar borde utgå till alla tandläkare att inga amalgamarbeten ska göras på gravida för även om inget nytt amalgam får sättas in så frigörs stora mängder kvicksilver vid putsning och borrning i amalgam. Kvicksilverförgiftning inträffar då och då hos känsliga individer när tandläkare borrar bort amalgamfyllningar utan skydd för patient och personal. 

Amalgamfyllningarna frigör hela tiden kvicksilverånga och vid putsning eller borrning i amalgam innehåller luften i andningszonen tillfälligt över 0,1 mg/kubikmeter luft (se länken ovan). Gränsvärdet för arbetsmiljön (2018) är 0,02 mikrogram/kubikmeter. Omrking 80 procent av inandat kvicksivler tas upp av blodet och sprids i kroppen. 

Mätningar i munhålan som Tandvårdsskadeförundet gjort (Yerome-instrument) visar halter som kan vara nära eller över gränsvärdet. Gränsvärdet för arbetsmiljön gäller för inandning åtta timmar per dygn och fem dagar i veckan. Den som utsätts för amalgam andas in kvicksilverånga hela dygnet, sju dagar i veckan under många år. Belastningen kan således vara mycket hög.

Kvicksilverånga kan tränga in i hjärnan och tränger igenom placentabarriären. Kvicksilver utsöndras aktivt vi fostret och därför är det särskilt allvarligt med de detta gift i kroppen. 

Fisk är dock förorenat av metylkvicksilver som anses vara farligare än oorganiskt kvicksilver. Kvicksilver från amalgam kan dock både i munhålan och tarmen bilda metylkvicksilver. Detta borde oroa dem som anser att oorgansikt kvicksilver inte är lika skadligt som metylkvicksilver.

Amalgamfyllningarnas läckage av kvicksilver orsakar sjukdom hos en del av befolkningen ( officiella beräkningar t ex Dentalmaterialutredningen anger 3-5 %). Läkare och forskare vid landets arbets- och miljömedicinska enheter måste ta befolkningens amalgamproblem på större allvar och vägleda oroliga människor både genom att ge möjlighet till provtagning och skriva de läkarintyg som behövs för att sjuka personer ska kunna ta bort amalgamet utan att bekosta allt själva. 

Till inslag i SVT
Till rapporten
Till forskningsrapport som visar att kvicksilver från amalgam når betydligt högre halter än om barnen regelbundet äter fisk

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)