Tandvården följs upp dels via försäkringskassan och de krav på inrapporteringar som följer med att tandläkaren får ersättning från kassan och dels via kvalitetsregistren för karies och parodontit som Socialstyrelsen härbärgerar. Nu har forskare vid Malmö universitet konstaterat att inrapporterade uppgifter till kvalitetsregistren stämmer väl med journalerna. Den kunskapen borde leda till att fler register upprättas.

Tandhälsoförbundet (Tf) har under alla år efterlyst bättre uppföljning av tandvårdens metoder, material med mera. Särskilda kvalitetsregister för karies och parodontit finns och det är bra. Där finns tandstatus antecknat och forskare skulle därmed kunna ta ut uppgifter därifrån och jämföra kost, livsstil och annat av intresse för utveckling av dessa sjukdomar liksom effekten av vidtagna åtgärder.

Önskvärt är att också att ha register för borttagning av amalgamfyllningar, rotfyllningar, käkinfektioner och allmänt om dentala material, kronor, broar och proteser. Då skulle möjlighet för forskare finnas att följa upp resultaten. Det skulle avsevärt kunna förbättra framtidens tandvård genom att minska risken för biverkningar och andra oönskade resultat. 

Ett verkningslöst biverkningsregister finns som härbärgeras hos Läkemedelsverket, men dit rapporterar så gott som inga tandläkare. Några sammanställningar av biverkningar av dentala material görs därför inte. Inte heller finns längre någon forskning om biverkningsrisker med dentala material vid något svenskt univeristet. 

Många gånger görs fyllningsbyten utan ersättning från försäkringskassan och då kommer inte sådan statistik in där heller. Ytterst få personer får fyllningsbyte enligt tandvårdsförordningen, vilket innebär ersättning från regionerna då man får tandvård som led i en medicinsk behandling. Anledningen är framför allt att patienter har svårighet att hitta läkare som skriver nödvändiga intyg liksom tandläkare beredda att ansöka om bidraget.

Hälsoaspekter på kort och lång sikt följs så gott som aldrig upp, inte ens i den odontologiska forskningen. Intressant att veta vore exempelvis hur många patienter som klagar över tryckkänsla, smärta eller andra obehag ett år och fem år efter att en tand rotfyllts. Tf får ofta samtal från personer som sedan rotfyllningen gjordes haft diffusa besvär i käkregionen. Sådant fångas i dag inte upp i tandvårdens uppföljningssystem. 

God överensstämmelse mellan journaler och inrapporterade uppgifter, information från Malmö Universitet

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)