Världens länder enade sig under konferensen i Bali om att amalgam ska fasas ut under mitten av 2022 på barn under 15 år, gravida och ammande kvinnor av hälsoskäl. Anledningen är att dessa grupper bedöms vara mer känsliga än andra. Trots att så gott som alla världens länder inser hälsoriskerna med amalgam vägrar fortfarande Socialstyrelsen att informera om riskerna för kvicksilverförgiftning. I de nya nationella riktlinjerna nämns amalgam inte alls.

Många människor har fortsatt amalgam i tänderna, trots förbudet från 2009. Tandhälsoförbundets (Tf:s) bedömning är att det handlar om 40 procent av den svenska vuxna befolkningen. Äldre har betydligt mer amalgam än yngre och fortfarande finns en del personer i barnafödande ålder som har amalgamfyllningar.

Flyktingar, studenter från andra länder och arbetskraftinvandrare har ofta amalgamfyllningar. En del av dem är barn och andra är gravida. Ändå ger Socialstyrelsen inga varningar om riskerna att borra i fyllningarna eller ta bort dem. Flertalet tandläkare är okunniga och förstår inte att kvicksilverånga frigörs vid all borrning i amalgamfyllningar. 

Kvicksilver frigörs alltså inte bara vid insättning av amalgam utan även då tandläkaren borrar i amalgamet. Stora mängder kvicksilverånga frigörs vid borttagning av gamla amalgamfyllningar och särskilt om flera tas bort samtidigt. Exponeringen är högst för patienten, men även personalen utsätts för kvicksilverånga.

Akut förgiftning yttrar sig som illamående, huvudvärk, värk i muskler och leder, dimsyn eller dubbelseende plus extrem trötthet. Tf får då och då samtal från personer som blivit förgiftade hos tandläkaren. Vanligen hänvisar tandläkaren patienten till vårdcentralen och på vårdcentralen förstår doktorn inte alls vad det beror på. Anledningen är att Socialstyrelsen inte informerar om riskerna med amalgamsanering. 

De tidigare allmänna råden om hantering av patienter med amalgamproblem tog Socialstyrelsen bort för flera år sedan. Sedan dess har tandläkarna blivit allt mer nonchalanta gällande amalgam och anser inte att patienterna behöver några skydd i form av kofferdam, särskild luftutsug med kvicksilverrening och friskluftsmask. En del hälsomedvetna personer känner dock till riskerna och ringer Tf för att få hjälp att hitta en tandläkare som har kunskap om säker amalgamsanering. 

Socialstyrelsen har hittills vägrat informera om riskerna med amalgam, trots att en del får långsamt smygande förgiftning, andra blir akut förgiftade hos tandläkaren eller får svåra allergiska problem. Den som blir akut förgiftad hos tandläkare för ingen hjälp i vården. Däremot om du andats in kvicksilver från sönderslagna lysrör kan du få hjälp. 

Tf har informerat Socialstyrelsen om behovet av information angående hälsoriskerna med amalgam vid många tillfällen. Socialstyrelsen saknar därför inte kunskap om problemet. I ett tidigt skede av arbetet med de nationella riktlinjerna (2017) skrev Tf till Socialstyrelsens om behovet av riktlinjer för amalgamsanering. Amalgam nämns över huvudtaget inte i förslaget till riktlinjer och detsamma gäller risk för allergier mot dentala material.  

Sverige förbjöd amalgam strax efter Norge, men till skillnad från andra länder så anser myndigheterna i vårt land fortfarande att amalgam är ofarligt i munnen på folk. Däremot är kvicksilverångan giftig om den kommer från lysrör eller från hudblekningskrämer. Nu när hela världssamfundet erkänner att amalgam är en så stor hälsofara att barn och gravida omedelbart måste skyddas är det väl ändå dags för Socialstyrelsen upplysa tandvården och den medicinska vården om riskerna. 

Se sammanfattning av konferensen i Bali där det framgår att den norska representanten yttrade sig och berättade att fullgoda alternativ finns till amalgam. Var fanns den svenska representanten? 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)