Dagens tandvårdspatienter har inga rättigheter enligt konsumentlagstiftningen, trots att flertalet bekostar tandvården ur egen ficka. Detta är ett stort glapp i rättighetssverige. Om tandläkaren misslyckas eller gör fel får patienten oftast betala korrigeringen själv. Gäller det estetisk tandvård kan man klaga hos KO och få ärendet prövat i Allmänna Reklamationsnämnden.

Estetisk tandvård, som man helt betalar själv, kan alltså prövas i Allmänna Reklamationsnämnden. Det kan handla om tandreglering, tandblekning eller botoxinjektioner som inte anses vara tandvård enligt Tandvårdslagen. Själva tandvården precis som sjukvården saknar möjlighet att överklaga om man är missnöjd med behandlingen. 

Tandvården har ett högkostnadsskydd som är betydligt mindre fördelaktigt än det som gäller för sjukvården, vilket innebär att tandvårdspatienten betalar en förhållandevis stor del av tandläkarräkningen själv. Det vore därför rimligt att tandvården omfattades av konsumentlagstiftningen för att därmed kunna prövas i Allmänna Reklamationsnämnden. 

Man kan klaga till klinikchefen eller till det försäkringsbolag som tandläkaren är ansluten till. Men det blir ingen återbetalning om tandläkaren bedöms ha arbetat enligt "vetenskap och beprövad erfarenhet". Det är svårt att bevisa motsatsen då ofta ord står mot ord och tandläkarens ord väger tyngre än patientens.

Om tandläkaren råkar dra ut fel tand eller gör en rotfyllning trots att ingen infektion finns i pulpan kan man begära skadestånd hos försäkringsbolaget tandläkaren är ansluten till. Det är patienten själv som ska kontakta försäkringsbolaget.  Sällan beviljas skadestånd, trots uppenbara fel. 

Vid ett överklagande fick patienten drygt 900 kr för en felaktigt utdragen tand. Försäkringbolaget ansåg att patienten vara gammal och att tanden därför inte var värd så mycket. Detta enligt praxis i försäkringsvärlden. 

När det gäller tänder borde bedömningen vara tvärt om. Har man bara några få tänder kvar är de betydligt mer värdefulla än om man hade haft full uppsättning av tänder. 

Tandhälsoförbundet har länge försökt få till stånd en lagändring så att tandvården ska ingå i konsumentlagstiftningen. Det vore också logiskt eftersom Privattandläkarna och Konsumentverket har ett frivilligt avtal som reglerar garantitider för kronor, broar med mera. 

Till Tandhälsoförbundets utredning Hur stärka tandvårdspatiernas ställning?
Till artikel i Tandläkartidningen om estetisk tandvård och Allmänna reklamationsnämnden

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)