Klorhexidin har länge använts för att få bort bakterier i munnen i syfte att minska problem i tandköttet och förhindra tandlossning. Bakterier dödas effektivt av klorhexidin, men det forskarna nu för första gången studerat är hur bakteriefloran i munhålan förändras när man sköljer med klorhexidin. Bakteriesammansättningen försämrades, men även andra effekter upptäcktes.

Det forskarna gjorde var att dela upp en grupp personer för att kunna ge hälften placebo och hälften klorhexidin som munsköljmedel. Försöket varade i sex dagar och bakterieflorans sammansättning undersöktes före och efter försöket. 

Bara denna korta tids munsköljning gav kraftigt försämrad bakteriesammansättning i munnen samtidigt som det blev surare och därmed minskade salivens viktiga buffrande kapacitet. Anledningen till detta var att vissa bakterier ökade i mängd. På sikt kan därför risken för karies öka om man tidigare använt klorhexidin. 

Klorhexidin medförde att man försämrade möjligheten att omvandla nitrat till nitrit, vilket påverkar blodtrycket negativt. Studierna visade sänkta värden av nitrit samtidigt som man såg något förhöjt blodtryck. Detta gjordes alltså efter att försökspersonerna använt klorhexidin i endast sex dagar. 

Resultatet stämmer med tidigare forskning där man undersökte hur fysisk aktivitet sänker blodtrycket. Hos personer som använde klorhexidin hade inte den fysiska aktiviteten effekt på blodtrycket. 

Forskarna konstaterar att de kraftigt underskattat komplexiteten i munhålans bakterieflora och vikten av bra orala bakterier. Nyare forskning visar tydligt att bakterier behövs för att folk ska kunna behålla en god hälsa. 

På webbsidan har vi tidigare skrivit om munsköljmedel med hydtroxiapatit som inte på samma sätt som klorhexidin påverkar den naturliga bakteriefloran. Hydroxiapatit åstadkommer att bakterier inte fäster så bra på tänderna. Andra munsköljmedel finns också baserade på växtextrakt och intressant är förstås att veta hur dessa fungerar när det gäller bakterieflorans utveckling. 

 

Till artikel i Science Daily
Till forskningsartikeln 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)