Många är i dag känsliga för gluten och särskilt gäller det tandvårdsskadade, men sjukvården kan inte alltid bekräfta det. Man kan behöva pröva sig fram och ibland också utesluta mjölkprodukter, eftersom även sådan känslighet kan påverka. Den autoimmuna sjukdomen celiaki är relativt lätt att kontrollera via provtagning. Svårare är det med allergier eller annan överkänslighet. 

Glutenintolerans eller celiaki innebär att tarmslemhinnan bryts ned av gluten, vilket är en autoimmun reaktion. Det är en åkomma som sjukvården känner till och kan mäta, men ändå dröjer det ofta länge innan diagnos ges. Omkring två procent av befolkningen har denna diagnos. Risk finns för olika näringsbrister i och med att tarmslemhinnan är skadad. Viktnedgång förekommer också.

Laktosintolerans är ett vanligt symtom vid celiaki. Anledningen är att kroppen bryter ner tarmslemhinnans celler så att de celler som producerar laktas och som gör att mjölksocker bryts ner försvinner eller blir färre. 

Glutenkänslighet är ett mindre känt tillstånd och kan inte alltid mätas av sjukvården. Prövar man sig fram själv märker man att symtomen försvinner när man utesluter gluten. Många tandvårdsskadade har problem både med gluten och mjölk.

Symtomen för båda tillstånden är gaser och uppsvälld mage, kramper, förstoppning och/eller diarré och det kan också handla om ledvärk och extrem trötthet. Upptäcks inga skador i tarmen blir man ofta betraktad som psykiskt sjuk, trots att det finns en fysisk orsak. 

Glutenkänslighet är betydligt vanligare än celiaki och kan drabba så många som 30 procent av befolkningen, men är alltså betydligt svårare att påvisa. Glutenöverkänslighet kan ibland förväxlas med veteallergi som ger allergiska symtom som rinnsnuva, utslag och i allvarliga fall allergisk chock när man får i sig vete.

Vissa individer kan bilda opioida ämnen av gluten och kasein och kan då bli beroende av t.ex. bröd och mjölk. I sådana fall är det extra svårt att ta bort gluten och mjölk. Abstinensbesvär kan uppträda. 

Den som har celiaki måste helt ta bort gluten, eftersom det är en autoimmun sjukdom. De som är glutenkänsliga kan ibland tåla en mindre mängd eller kanske tåla vissa sädesslag med gluten. Man behöver testa sig fram själv.

Man kan också ta vissa prover på immunoglobuliner som visar på allergi mot vissa glutenmolekyler eller kasein. Ett laboratorium som tillhandahåller det är Lab1 i Norge. Svenska glutenallergitester tas inte på alla glutenmolekyler och därför kan de vara missvisande.

Läs mer i kurera.se
Till labb-tester hos Lab1 i Norge

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)