Tandhälsoförbundet (Tf) förordar metallfria dentala material och det gäller även kronor och broar. Nu visar en brasiliansk reviewartikel att hållfastheten är något bättre hos metallkeramiska kronor jämfört med helkeramiska sådana. Dock är materialet litet och därför finns stor osäkerhet. Fortsatt anser Tf att fördelarna med helkeramiska material är starka. 

I tandvården blir det alltmer metaller. Ibland upptäcker inte ens patienten att det finns metaller i lagningsmaterialet. Det gäller exempelvis metallkeramiska kronor som är byggda på ett skelett av koboltkrom, guld eller någon annan metall med vitt keramiskt material ovanpå.

Flera anledningar finns att undvika metaller i tänderna. Dels blir många patienter överkänsliga mot metaller, dels kan galvaniska strömmar bildas mellan olika metaller i munhålan då saliven fungerar som en elektrolyt och dels kan metaller skapa problem om patienten behöver avancerad röntgen någon gång i framtiden. 

Bäst är alltså att vara metallfri i tänderna och käkbenet och spara metallerna till eventuella höftimplantat eller spikar om man brutit ett ben. För samtliga applikationer i tandvården finns metallfria material. 

Den brasilianska forskningsrapporten visar en något högre hållfasthet för metallkeramiska kronor. Den litteraturgenomgång som gjorts visar dock viss osäkerhet då underlagsmaterialet är litet.

Även om hållfastheten är något större för metallkeramiska kronor så är risken för hälsomässiga komplikationer alltför stor för att sådana material ska kunna accepteras. Kronor och broar kan göras helt i keramiska material, fyllningar kan göras utan metaller och även avtagbara proteser kan göras utan metaller. 

Kräv därför alltid helkeramiska material i kronor, broar, och implantat. I tandvården behövs inte metaller. 

Till forskningsartikeln (engelska) 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Vardagar kl 10-13 plus onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)