Har du koll på vad tandläkaren och sköterskan pratar om när de undersöker dina tänder och kontrollerar dina röntgenplåtar? De använder många komplicerade, odontologiska samt medicinska termer och man kan ha nytta av att lära sig grunderna för att bättre kunna förstå vad de säger.

Tänderna har olika sifferbeteckningar som baseras på deras placeringar i munnen. Munnen delas in i fyra kvadranter, det vill säga i fyra lika stora delar. Den första kvadranten utgörs av tänderna i höger överkäke och den andra består av tänderna i den vänstra. Den tredje kvadranten är tänderna i vänster underkäke och den fjärde är således tänderna i höger.

Varje kvadrant innehåller normalt sju eller åtta tänder, beroende på om man har fått sina visdomständer. Man räknar från mitten och bakåt. Tänderna betecknas då med siffrorna ett till åtta. Det innebär exempelvis att den högra framtanden i överkäken kallas för 1.1 (uttalas ett ett, men skrives oftast 11). Detta är den första tanden i den första kvadranten medan den första tanden från mitten i övre vänstra käken finns i kvadrant 2 och kallas därför tand 21. Ut mot sidan i käken sitter följaktligen tand 22, 23 och så vidare bakåt till tand 27 och eventuellt 28.

Som barn har man 20 tänder medan man som vuxen har 28 plus eventuella visdomständer, det vill säga upp till 32 tänder i munhålan. Tandläkarna skiljer på incisiver, caniner, premolarer och molarer. Incisiverna (framtänderna) är de fyra främsta tänderna i överkäken respektive underkäken. De är alltså totalt åtta stycken.

Hörntänderna kallas caniner, vilka är de lite spetsigare tänderna som kommer näst efter framtänderna. Dessa har man fyra av. De små kindtänderna, som följer på hörntänderna, kallas för premolarer och man har åtta sådana munnen. Sedan följer molarerna med samma antal. Dessa är de stora kindtänderna som sitter längst bak i munnen, eller före en eventuell visdomstand i vardera kvadranten.

Det finns även benämningar för tandytorna, vilka syftar på åt vilket håll en viss yta vetter. När man talar om mesialt så innebär det att tandytan vetter mot mitten av munnen. Buckalt betyder att tandytan vetter mot kinden. Ordet distalt används för tandytan längst bak på tanden. Ocklusalt betyder ovanpå tanden, med andra ord själva tuggytan. Lingualt betecknar tandytor i under- och överkäke närmast tungan medan palatinalt står för tandytor i under- och överkäke närmast gommen.

När det gäller karies, kan ett litet angrepp, som bara berör emaljen, läka ut. Det heter initialkaries och kan även kallas för D1. Skulle kariesangreppet finnas i anslutning till en gammal lagning benämnes detta för sekundärkaries, eller D2. Termen manifestkaries (D3) innebär att angreppet gått igenom emaljen och nått ner i dentinet. Om man inte behandlar ett sådant hål, kan bakterierna tränga vidare längre in i tanden så att den innersta delen, det vill säga pulpan, blir inflammerad. Inflammationen kan i vissa fall fortsätta ytterligare ut i käkbenet och orsaka skador även där.

För den som vill fördjupa sig ytterligare, finns en informativ ordlista över tandvårdstermer på Folktandvården Sörmlands hemsida, som nås via denna länk.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)