Sverige förbjöd kvicksilver (läs amalgam) i tandvården 2009 och sedan dess har vi som nation varit pådrivande för att minska världens kvicksilverutsläpp, vilket också omfattar amalgam i tandvården. Tandhälsoförbundet (Tf) hoppas att den nya regeringen fortsätter detta framgångsrika miljöarbete, trots att miljödepartementet går i graven. Särskilt viktig är amalgamfrågan nu då ett förbud är nära och då Sverige ska ta över ordförandeskapet i EU.

Organisationer i andra länder, som driver på för att få ett stopp för amalgam i EU, visar oro för att den nya regeringen bestämt sig för att helt skrota miljödepartementet. Detta dessutom strax innan Sverige ska vara ordförandeland för EU. Hur kommer det att gå med miljöfrågorna, Minamatakonventionen och det planerade amalgamstoppet i EU? Inte bara vi i Sverige är oroade utan det gäller många andra organisationer i EU och i världen. 

Sverige har varit starkt drivande när det gäller att minska kvicksilverutsläppen i världen och att få till stånd ett amalgamförbud för barn, gravida och ammande kvinnor i EU (2018). Nu är det nödvändigt att vårt land fortsätter det arbetet och under ordförandeskapet nästa år verkligen får fram ett stopp för all amalgamanvändning i Europa. Sverige har en viktig roll i det arbetet.

I tandvården behövs inte alls amalgam längre, men ändå används det i flertalet europeiska länder. Många tandläkare, även i Sverige, tror fortfarande att amalgam är ett bra och hållbart tandlagningsmaterial. Detta trots att det ger upphov till mikrosprickor i tänderna, som till slut gör att tanden går sönder. 

Inte heller lär sig tandläkarna att amalgam alltid frigör mindre eller större mängder kvicksilverånga, som orsakar förgiftning vid inandning. Kvicksilver är skadligt både för personalen och patienten och behövs inte. Hur kommer det sig då att det fortfarande används i så många länder och att svenska tandläkare fortsätter att nonchalera riskerna?

Det behövs ett starkt politiskt ledarskap för att minska utsläppen av kvicksilver och andra gifter till miljön. Sverige har länge gått i bräschen för en sådan politik. Vem i regeringen tar detta ansvar nu när miljödepartementet läggs ned? 

Romina Pourmokhtari är den minister som fått miljöansvaret, men eftersom Ebba Busch är departementschef och dessutom är ansvarig för näringslivsfrågor så kan man verkligen undra vilka möjligheter som ges till en ung och oerfaren politiker att driva viktiga miljöfrågor som amalgamavveckling i EU.

Så här ser den nya regeringen ut

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)