Zirkonia är en keram som består av zirkoniumdioxid och ytterbiumtrioxid. Om man tillsätter mer ytterbiumtrioxid förbättras färgegenskaperna, men samtidigt försämras hållfastheten. Det är så klart ett dilemma. Keramen zirkonia är också hård och svår att bearbeta för tandläkaren. Tandhälsoförbundet anser ändå att den är bättre än implantat av titan.

Många saker inom tandvården är svåra att förstå. Tandhälsoförbundet (Tf) rekommenderar zirkonia i implantat och ofta även i kronor och broar samtidigt som vi propagerar för metallfria material. 

Faktum är att zirkonia består av zirkoniumdioxid och zirkonium är en metall. Men när metallen upphettas till många hundra grader så bildas ett keramiskt material, ungefär som glas. Andra keramiska material innehåller oftast aluminiumoxider eller litiumoxider och båda är metaller. Men efter kraftig upphettning förlorar metallerna en del av sina egenskaper.

Från ett keramiskt material frigörs inga metalljoner på grund av att egenskaperna förändrats efter upphettningen. Tf anser därför att keramiska material är bra och ger låg risk för biverkningar,  En del kan ändå bli sjuka av dessa material.

Titanimplantat däremot avger alltid titanjoner och nanopartiklar av titan till omgivningen. En del kan vara känsliga för titan och reagerar då genom att implantatet inte växer fast eller att infektioner runt tandimplantatet uppstår. Allvarligaste biverkningar får man om flera olika metaller finns i samma munhåla.

Den som har guldkronor eller amalgam ska absolut inte sätta in titanimplantat då strömmar uppstår mellan metallerna. Endast en metall ska finnas i munhålan och helst ingen alls. Många får problem om de har flera metaller i tänder eller käkben. 

Det är inte alltid själva keramen som ger upphov till besvär. Keramen limmas på tanden med ett cement och det är inte ovanligt att känsliga individer reagerar mot cementet. Detta kan innehålla både metakrylater och metaller i form av titandioxid eller andra färgämnen. 

Tf rekommenderar att känsliga personer ska testa cementet innan en krona eller bro sätts på. Det gör man lämpllgen genom att tandläkaren limmar på en bit cement på en tand och så får den sitta någon vecka. 

Diskutera med tandläkaren för- och nackdelar med olika material innan tandläkaren sätter in det. Ring också gärna Tandhälsoförbundet eller titta på hemsidan www.tf.nu.

Till artikel i norska tandläkarförbundets tidning

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)