Tandhälsoförbundet (Tf) nådde vissa framgångar år 2022 och det är bra, men nästa år hoppas vi på fler. En patient och funktionsrättsorganisation ska inte behöva kämpa för sina rättigheter så som tandvårdsskadade tvingas göra. Ge ett nyårslöfte att hjälpa till du också. Tf behövs på alla plan lokalt i kommuner, i regionerna och nationellt. Tf:s distrikt arbetar regionalt och behöver liksom förbundsstyrelsen förstärkning med nya aktiva medlemmar. 

Nya riktlinjer för tandvården kom sent under 2021. De blev inte alls som Tf hoppades. Av någon av oss okänd anledning fick Tf inte delta i utarbetandet av riktlinjerna, trots att vi är enda organisation som företräder patienter i tandvården. 

I remissomgången fick vi dock in ändringen att alternativ till rotfyllningar kan vara att ta bort tanden. Ingen stor framgång, men viktig. Vi konstaterar att det är ovanligt med förändringar efter remisstiden så vi antar att här kände Socialstyrelsen att det inte var riktigt rätt att bara ge råd om rotfyllningar av infekterade eller döda tänder.  Dock kom ingenting med om amalgamsanering eller om risk med flera olika metaller i samma munhåla. Tf återkommer till de frågorna. 

Den andra framgången var att tandvårdsfrågorna kom upp i valrörelsen som en viktig punkt, Tf skrev flera pressmeddelanden och artiklar själva och tillsammans med andra organisationer. Syftet var att föra upp frågan om den dyra tandvården på den politiska dagordningen genom att låta hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd även gälla för tandvården.

Flera partier tog upp frågan och Tf hoppades på en överenskommelse att åtminstone börja med att ge alla över 80 eller 85 år fri tandvård. Det lyckades inte, men i ger inte upp utan jobbar vidare med frågan.

Överenskommelsen i Tidöavtalet är att en utredning ska tillsättas för att ge patienten bättre möjligheter till billigare tandvård och att tandvårdens högkostnadsskydd ska bli mer likvärdigt det som gäller för sjukvården. Särskilt ska utredningen titta på äldre personers behov av tandvård. Tf menar att några viktiga faktorer i en sådan utredning är att undersöka hälsovinsterna med större subventioner för tandvården då många i dag väntar för länge på behandling av ekonomiska skäl. Vi misstänker att det tll och med kan vara lönsamt för svensk hälso- och sjukvård med billigare tandvård. 

Under året har Tf genomfört ett seminarium i Stockholm om risk för inflammationer i käkbenet på grund av rotfyllda tänder med mera. Forskaren och tandläkaren Johann Lechner bjöds till Stockholm för att berätta om sina erfarenheter och de nya diagnosmetoder som utvecklats. Ett tiotal tandläkare deltog, men vi hade förstås hoppats på fler. 

Till slut har vi också blivit färdiga med en särskilt hemsida om rotfyllningar och risker mer inflammationer i käkbenet. Den heter rotfyllningar.info och vi hoppas att många som lider av besvär av rotfyllda tänder hittar till den. Helst förstås innan de rotfyller för att undvika besvär. 

Under 2023 arbetar vi vidare med information och rådgivning, med att påverka politiker och tjänstemän och samtidigt försöker vi nå tandläkare med vår viktiga information, som handlar om folks hälsa. Vi kommer också att på allvar ta upp frågan om korrosion av tandfyllningar med hjälp av en kanadensisk forskare som också studerat i Stockholm på KTH. Mer om det i nästa nummer av Tf-bladet som kommer veckan före påsk. 

GOTT NYTT ÅR 
önskar Tf

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)