MFD står för Myndigheten för delaktighet som har i uppdrag att guida samhällets olika aktörer och främja deras arbete med avsikten att fler människor självständigt skall kunna använda de miljöer, produkter och tjänster som erbjuds.

MFD arbetar med tillgänglighet respektive användbarhet och att genom detta skapa ett inkluderande samhälle där alla människor kan vara delaktiga. Trots att samhället blir mer tillgängligt kommer det att finnas behov av individuella stöd och lösningar för att säkerställa delaktighet för den enskilde. För att kunna skapa ett sådant samhälle är det viktigt att utgå från människors behov och att inhämta kunskap från användarna.

Inom myndigheten finns fyra råd som bidrar med kunskap och erfarenhet inom funktionshinderområdet. De olika råden representeras av intresseorganisationer, näringsliv och vetenskapliga institutioner samt andra statliga myndigheter.

Insynsrådet är ett av dessa råd. Det har till uppgift att verka för demokratisk insyn och medborgerligt inflytande i verksamheten. Kunskapsrådet är ett annat råd, med uppgift att stödja MFD genom att bidra med kompetens kring kunskapsutveckling av metoder för exempelvis uppföljning, implementering och kommunikation.

Funktionshindersrådet består av representanter från funktionshindersrörelsen. Rådet tillhandahåller kunskap och erfarenhet i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. MFD har även ett strategiskt gd-råd, vilket bidrar till arbetet för ett systematiskt och effektivt genomförande av funktionshinderspolitiken. Chefer från drygt trettio myndigheter har bjudits in till gd-rådet.

En universell utformning är en viktig utgångspunkt och det handlar om att städer, samhällen, arbetsplatser och miljöer planeras utifrån människors olika behov, förutsättningar samt önskemål. Detta är en del av den så kallade Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling. Universell utformning utgår från mångfalden hos befolkningen.

De mänskliga rättigheterna gäller alla. FN har förtydligat detta och de förklarar hur de mänskliga rättigheterna gäller för personer med funktionsnedsättning i en särskild konvention. Arbetet med att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning utgår ifrån våra mänskliga rättigheter.

MFD skriver att delaktighet, i denna situation, betyder att få vara med i ett sammanhang eller en grupp. Dock inte bara att delta, utan också att kunna påverka. Delaktighet betyder dessutom att självständigt få lov att välja och använda, men även välja bort, det som samhället erbjuder.

Myndigheten för delaktighet har en undersökningspanel som kallas Rivkraft. I denna deltar över 3 200 personer. Alla som är minst 18 år, och har en eller flera funktionsnedsättningar, är välkomna att anmäla sig till panelen. Via denna undersökningspanel kan MFD ta del av kunskaper om och erfarenheter av att leva med funktionsnedsättning. Genom enkätsvaren får myndigheten information om hur samhällets insatser och miljö påverkar människors vardag. Syftet med panelen Rivkraft är att försöka fånga upp hinder för delaktighet i samhället som personer med funktionsnedsättning upplever och att identifiera möjliga lösningar.

Länkar till mer information:
MFD:s hemsida
Undersökningspanelen Rivkraft

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)