I tandhälsoregistret finns information om tandvård inom det statliga tandvårdsstödet, tandvård till personer med vissa långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar samt nödvändig tandvård. Dessa uppgifter används som underlag till statistik och forskning.

Registret bildades den 1 juli 2008 då den senaste statliga tandvårdsreformen genomfördes. Tandhälsoregistret är också det senast bildade registret inom Socialstyrelsen. Syftet med tandhälsoregistret är att man skall kunna följa tandvårdens och tandhälsans utveckling över tid här i landet.

Med stöd av de fakta som finns i registret och annan kunskap är det tänkt att tandläkare, verksamhetschefer och politiker skall arbeta för att skapa de rätta förutsättningarna för en bra tandvård, både nu och i framtiden. Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av tandvården med hjälp av registerdata skall göra det möjligt att identifiera brister och ta fram goda exempel som kan leda till utveckling och förbättring av tandvården. Om kunskapen används rätt kan man skapa en bättre vård för alla.

Om man kombinerar uppgifterna i tandhälsoregistret med andra hälsodataregister eller databaser kan man analysera i vilken utsträckning faktorer som arbete, utbildning eller inkomst påverkar tandvården, för närvarande samt på sikt.

Det går också att se om olika läkemedel har påverkan på tandhälsan. Man kan även skaffa sig bättre kunskap om hur tandhälsan påverkas vid andra sjukdomstillstånd som exempelvis psykisk ohälsa, cancer, diabetes, blodsjukdomar eller vid funktionsnedsättningar.

Tandhälsoregistret innehåller uppgifter om vuxna som fått tandvård inom det statliga tandvårdsstödet. Dock omfattas inte den tandvård som ges kostnadsfritt till barn och unga mellan 0 och 23 år, käkkirurgi eller tandvård som ett led i kortvarig sjukdomsbehandling.

Det framgår att ett allt större antal äldre har betydligt fler egna tänder i behåll, om man jämför dem med tidigare generationers äldre människor som oftare var helt eller delvis tandlösa. Vidare kan man läsa att tandhälsan inte skiljer sig avsevärt åt mellan kvinnor och män. Däremot syns stora skillnader i grupper med olika inkomst och utbildningsnivå.

All information som finns i tandhälsoregistret skyddas av absolut sekretess. Det finns möjlighet att lämna ut uppgifter för exempelvis forskning, men bara efter särskild prövning i varje enskilt fall. Dessutom är användningen av registeruppgifterna begränsad till statistik, forskning och epidemiologiska undersökningar, samt uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring. Alla som är registrerade har rätt att få ta del av registeruppgifterna om sig själva.

Se mer på Socialstyrelsens sida om tandhälsoregistret

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)