Rättsodontologer bidrar till att identifiera försvunna personer. Särskilt viktigt kan det vara om kroppar är förstörda som t.ex. efter bränder då andra identifieringsmetoder kan vara svårare att arbeta med. Identifiering sker via tandröntgenbilder, vilket så gott som alla svenskar har. Rättsodontologerna kan också analysera bitmärken och bidra i utredningar gällande våld. 

I Sverige finns rättsodontologer vid Rättsmedicinalverket och de är stationerade i Linköping. Två rättsodontologer arbetar där med olika uppgifter. De utbildar också vanliga tandläkare till rättsodontologi. I Danmark har man tio anställda rättsodontologer centralt. 

Särskilt hör man talas om rättsodontologer vid stora katastrofer som t.ex. tsunamin i Thailand 2004. Om det finns tandstatusbilder/röntgenbilder på personer som antas ha dött vid katastrofen är det relativt enkelt att identifiera folk, men det tar förstås tid. Svenska rättsodontologer befann sig flera månader i Thailand för identifieringsarbete efter katastrofen. 

Även kroppar som t.ex. är brända och svåra att identifiera med andra metoder kan man fastställa identiteten på via tandstatus. Vid behov kan fortbildade tandläkare kallas in för att hjälpa till med analyser av tandstatus hos personer där man vill fastställa identiteten. 

I Sverige finns ett försvinnanderegister med tandstatus för försvunna personer och hittar man t.ex. någon död person som man saknar kunskap om är det möjligt att hitta den personens tandstatus i försvinnanderegistret och därmed fastställa identiteten. 

Även bitmärken och trauman mot tänder och käkar analyseras av rättsodontologer som del i olika polisutredningar. 

Se mer om rättsodontologerna vid Rättsmedicinalverket
Se mer i artikel om rättsodontologer i danska tandläkartidningen
(danska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)