Många barn och ungdomar får i dag tandställning på grund av att käkarna är för trånga och orsakar att tänderna växer över varandra. För att få ett snyggt leende anser tandläkare ofta att friska tänder ska tas bort för att övriga ska få plats. Det som då händer är att man trycker ihop käkarna. Andra alternativ är att expandera käkarna. Detta tas upp i en artikel i danska tandläkartidningen. 

Av artikeln i danska Tandlægebladet framgår att om tänderna inte sitter mycket trångt så går det att expandera käkarna så att de växer till och skapar plats för alla tänder. Det är ett bättre sätt än att ta bort friska tänder. Av artikeln framgår också att visdomständerna ändå ofta tas bort och då kan tänderna förflyttas så att alla får plats. 

Tandläkarprofessorn John Mew har utvecklat en särskild tandställning för att expandera käkarna så att alla tänder får plats. Han menar dels att man inte ska ta bort friska tänder och anser det viktigt att luftvägarna inte trycks ihop, vilket det gör om man extraherar tänder och förflyttar tänder på ett sätt som gör att käkarna snarare krymper än utvidgas. 

Detta får till följd att andningen försämras på grund av att vinkeln mellan käkarna och luftrören blir mindre än 90 grader. Försämrad möjlighet att andas kan få många och allvarliga konsekvenser som exempelvis försämrad syresättning av kroppen och problem med nacken. Bland Tf:s medlemmar finns en del som fått allvarliga konsekvenser av att käkarna tryckts ihop i samband med tandställningar.

Tandläkare Weston A Price visade redan i mitten av 1900-talet att ursprungsbefolkningar med god näringsstatus aldrig fick trångställda tänder. Det handlar alltså även om att man behöver tillräckligt med näring för att käkarna ska växa till när man är tonåring. Just den aspekten berättar sällan tandläkare om. Price ansåg att man behöver tillräckliga mängder både av kalcium och fosfater och enligt hans beräkningar får vi i oss alltför låga halter i dag. 

Man kan således förebygga trångställda tänder genom att barnen får tillräckligt med näring. Price förordade buljong med kokta grönsaker, smör och nötter samt apelsin- eller tomatjuice. Se mer Price bok "Nutrition and physical degeneration". Se också John Mews koncept för att rätta till tänder som från början växt snett. Svenska moderna tandställningar med utdragning av tänder är ingenting som Tandhälsoförbundet rekommenderar i första hand. 

Tandhälsoförbundet förordar att man försöker expandera käkarna istället för tvärt om. Sådan tandreglering kan man inte få i Sverige utan man behöver åka till England alternativ några tandläkare i Norge. Se filmen om John Mew nedan och kontakta Tf om du behöver råd.

Till artikeln i Tandlægebladet.dk
Se mer John Mews förklaring till trångställda tänder
Till Weston Price bok

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)