Tandhälsoförbundet (Tf) uppmanar Socialstyrelsen att ge ut råd om behandling och bemötande av patienter som tror de är sjuka av amalgam. Dels eftersom den amerikanska myndigheten FDA gett ut information om amalgam och dels för att en norsk studie visar tillfrisknande efter amalgamsanering. 

Tf skriver till Socialstyrelsen att det fortsatt är närmare hälften av befolkningen som har amalgam i tänderna. Äldre kan ha så mycket som 10 gram eller mer kvicksilver i sina tänder. En del får kronisk kvicksilverförgiftning, vars symtom kan dröja tills de uppnår övre medelålder och symtomen förvärras vanligen med stigande ålder.

Vanliga symtom enligt FDA är psykiska problem som oro, depressioner och irritabilitet, sömnproblem, extrem trötthet, minnesproblem, ofrivilliga skakningar, problem med koordinationen, synförändringar och hörselnedsättningar. Ofta uppfattas besvären som helt oförklarliga i vården.

En norsk vetenskaplig studie har undersökt patienter med fysiskt oförklarliga medicinska symtom. Gruppen som ansåg att symtomen berodde på amalgamet fick möjlighet att ta bort sina amalgamfyllningar och ersätta dem med annat material. En tydlig och signifikant förbättring hade denna patientgrupp fått då de undersöktes ett år efter slutförd amalgamsanering. 

Flertalet patienter som misstänker sina amalgamfyllningar som orsak till symtomen får i allmänhet ingen hjälp varken av tandläkaren eller läkaren på grund av vårdgivarnas begänsade kunskaper om kvicksilvers skadeeffekter. Det är inte heller ovanligt att patienter som tar upp amalgamfrågan med tandläkaren eller läkaren blir illa bemötta och närmast betraktas som inbillningssjuka, trots omfattande symtom. 

Bättre kunskaper behövs såldes i vården för att tandläkarna ska kunna ge korrekt information till patienten om att amalgam innehåller kvicksilver och att kvicksilverånga hela tiden läcker ut från fyllningarna även om halterna oftast är låga. Läkare behöver också öka kompetensen för att kunna ställa rätt frågor och ta rätt prover. Dagens konventionella provtagning visar sällan något fel, vilket gör att patienterna inte får adekvat hjälp i vården.

Nu vänder sig Tf till Socialstyrelsen med krav på att myndigheten ska ge ut råd eller anvisningar till både tandvården och den medicinska vården om riskerna med amalgam. Både FDA:s nyligen gjorda ställningstagande och den norska forskningsrapporten är viktiga skäl att förbättra informationen.

Alla världens länder är nu igång med att fasa ut amalgam ur tandvården av hälsoskäl och i ett första steg förbjuds insättning av amalgam på känsliga grupper som barn, gravida, neurologiskt sjuka, njursjuka och de som är allergiska mot något ämne i amalgam. Snart är det bara i Sverige man fortsätter att hävda att amalgam endast är en yttre miljöfråga.   

Till Tf:s brev till Socialstyrelsen
Till FDA:s patientinformation om amalgam
Ny norsk forskningsrapport

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)