Tandvården är extremt dålig på att följa upp hälsoeffekter av olika åtgärder. Främst är det hållfasthet som undersöks. Nu kommer ett svenskt kvalitetsregister för implantat (SKRI) att inrättas. Det är bra för tandvården då både titan- och zirkoniaimplantat kan följas upp och utvärderas. Det vore bra om också hälsoaspekter kommer med.

Det är inte bara tandimplantat som ska följas upp utan registret gäller alla former av implantat. Hur det ska hanteras och vilka frågeställningar som ska finnas med är oklart. Bara att det finns ett system för uppföljning av implantat är viktigt eftersom man då kan identifiera implantatet, när det sattes in, vad det består av och vilken som burit det. 

Bra vore dock om det finns möjlighet att också lägga in eventuella biverkningar av implantaten som exempelvis utslag på huden, extrem trötthet etc. Hälsoaspekter följs sällan upp i tandvården, men här i det nya registret finns verkligen möjlighet att lägga även sådant. 

Intressant är exempelvis om man ser skillnad mellan implantat med metaller och sådana i keramiskt material i ett befolkningsperspektiv. När det gäller implantat i käkbenet krävs också att registret tar med vad som satts ovanpå implantatet och vilka andra metaller som finns i munhålan. 

Tandhälsoförbundets erfarenhet är att många får besvär om de har flera olika metaller i tänder och käkben. Guld och titan är exempel på en kombination som ofta leder till strömmar i munhålan mellan metallerna liksom värk. Titan kan även reagera mot kvicksilver i amalgamfyllningarna.

Se mer om implantatregistret i Tandläkartidningen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)