Höghastighetsborrarna i tandvården innebär att det bildas mikroskopiska små partiklar som kan innehålla kvicksilver, plaster eller virus och bakterier. Tandhälsoförbundet har varnat för detta då vi har kunskap från mätningar som gjorts gällande spridning av kvicksilver. Nu startar ett forskningsprojekt för att studera aerosolspridning för virus, bakterier med mera.

Det är AFA Försäkring som beviljat medel till en ny studie om aerosolspridning på tandvårdsmottagningar. I tandvården finns mängder av kemikalier i form av amalgam (i Sverige endast i befintliga fyllningar), olika plaster, bland annat akrylater och metaller. Samtidigt arbetar tandläkarna i patientens munhåla som innehåller mängder av saliv och olika mikroorganismer varav en del är sjukdomsframkallande. 

Hur mikroorganismer av olika slag sprids i tandläkarmottagningar ska nu undersökas av Michelle Nerentorp, som är forskare på IVL (Institutet för Vatten och Luftvårdsforskning).  

Ett projekt där riskerna för spridning av amalgam och kvicksilver i tandvården undersöktes. Nu fortsätter hon alltså att undersöka arbetsmiljön på tandkliniker genom att studera spridningen av virus, bakterier och andra ämnen som kan vara skadliga.

 En lärdom från studien av amalgam i tandvården var att kvicksilver kan spridas via de punktsugar som används vid behandling.
– Klinikerna har ett särskilt rum med vakuumpumpar där vatten och luft från de små sugarna samlas och sedan separeras. Där uppmätte vi i det tidigare projektet förhöjda halter av ångformigt kvicksilver, säger Michelle Nerentorp.

Det nya projektet ska undersöka om även virus, bakterier och andra ämnen kan spridas genom de här utsugssystemen. Dessutom ska olika ventilationssystem kontrolleras, bland annat var själva utblåset sker.

Till pressmeddelande från AFA försäkring

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)