Forskning och klinisk verksamhet visar att käkens utveckling inte är genetiskt betingat utan snarare beror på tungas tryck mot gommen. Tungan trycker ut käken särskilt effektivt under sömn om man andas genom näsan. Här visas flera exempel på hur ansiktet förändrats i takt med näsandning som gör att käken trycks ut av tungan. Dock har även nutrition stor betydelse för käkens utveckling. Även långt upp i vuxen ålder är det möjligt att med tungans hjälp, speciella rörelser och vitamin- och mineraltillskott skapa bredare käkar och därmed förbättra utseendet.

Det finns många terapeuter och en hel del filmer på youtube som visar hur man kan undvika tandställningar genom att jobba med vissa rörelser för att använda tungans kraft att förändra käkbenet. Joseph Everett förklarar teorin bakom tungans kraft och han berättar också i filmen (länk nedan) att det inte bara är barn som kan förbättra käkens utveckling utan även vuxna kan åstadkomma förbättringar. Han visra många foton före och efter behandling där det framgår  tydliga skillnader efter behandling.

Mike Mew har utvecklat rörelser med mera för att förbättra kkäkarnas utveckling, vilket redovisas via länken nedan

Han tar också upp forskningen av Weston Price som redan under förra seklet konstaterade att nutritionen hade stor betydelse för käkarnas utveckling.   Price fann att ursprungsbefolkningarna hade en kost med god tillgång på vitaminer och mineraler och de hade varken karies eller för trånga käkar. Han fann att ursprungsbefolkningarna åt 4-10 gånger mer kalcium, magnesium och fosfater jämfört med moderna människor som gått över till västerländsk kost.. De fick varken karies eller för trånga käkar.

Ingen ska alltså behöva ha tandställning. En del kan få allvarliga besvär av sådana när minst fyra tänder dras ut och det förekommer ansiktsförändringar och försämring av tuggförmågan. Många måste hela livet ha en metallskena kvar för att hindra att tänderna återtar sin ursprungliga plats. Till det kommer att metaller i tandställningar kan orsaka liknande problem som amalgamfyllningar och därtill skavsår med mera i kindslemhinnan och på tungan. 

Till Joseph Everetts berättlse (engelska)
Till Mike Mew (engelska)
Till boken om käkarna och den nya epidemi
Till Weston Price bok (engelska)
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)