Om tandläkaren gör fel och du som patient blir lidande är det svårt att få rätt. Branschorganet Privattandläkarna har ett ömsesidigt avtal med Konsumentverket som ger dig som patient tre års garanti på kronor, broar och implantat. Det är säkrare att gå till en tandläkare som är medlem i branschorganet Privattandläkarna (Ptl). 

Pivattandläkarnas överenskommelse med Konsumentverket innehåller följande:

 • Patienten ska visas omtanke och respekt. 
 • Tandläkaren ska samråda med patienten i den utsträckning som behövs och är möjligt.
 • Patienten ska få upplysning om sitt hälsotillstånd och vilka behandlingsmetoder som finns samt vilka som ger rätt till tandvårdsersättning. 
 • Patienten har rätt till intyg om vilka material som använts både vid protetiska arbeten och i tandfyllningar.
 • Tandläkaren ska om möjligt lämna ett fast pris eller om det är omöjligt berätta grunderna för prissättningen. 
 • Tandläkaren ska lämna uppgifter om när behandlingen ska vara slutförd.
 • Ändringar som görs under arbetets gång ska kommuniceras med patienten liksom eventuella ökade kostnader detta medför.
 • Patienten har rätt att avbeställa ett uppdrag och om behandlingstiden är lång ska ett avtal om uppsägningstid finnas.
 • Tandvårdskvitto ska alltid lämnas till patienten där det preciseras vilket arbete som utförts, priset, tandvårdsersättningen (t ex från försäkringskassan), referenspriser och kostnad för material som debiteras särskilt. 
 • Vid omfattande behandlingar har tandläkaren rätt till skälig förskottsbetalning. 
 • Avtagbara proteser ska tandläkaren göra om inom en ettårsperiod om problem uppstår.
 • Gällande kronor, broar, och implantat gäller att tandläkaren ska göra om arbetet gratis om problem uppstår inom en treårsperiod.
 • Skriftlig information om garantier ska lämnas till patienten. 
 • Om patienten vill reklamera en dåligt utförd behandling ska denne så snart som möjligt ta kontakt med tandläkaren och denne ska förklara vad som inträffat och vilka åtgärder som ska vidtas för att rätta till felet.
 • Patientskada ersätts via patientskadeförsäkringen, som varje tandläkare enligt lag ska ha. 
 • Patienten har rätt att få kopia på journalen.
 • Relevant lagstiftning ska finnas tillgänglig på mottagningen och en prislista ska finnas väl synlig och också delges patienten.

Om man inte kommer överens med sin tandläkare kan man vända sig till Privattandläkarnas förtroendenämnd. Förutsättningen är dock att tandläkaren är medlem i Privtatandläkarna. Nämnden har främst en medlande roll och tandläkaren ska rätta sig efter ett beslut i nämnden. Ofta handlar ärendena om att patienten anser sig ha betalat för mycket eller är missnöjd med behandlingen.

Klagomålen ska först framföras till behandlande tandläkare under den närmaste treårsperioden. Om klagomålet är äldre än tre år behandlas det inte. 

Den som är missnöjd med folktandvården och vissa större privata vårdkedjor ska vända sig till regionens Patientnämnd för att få hjälp. 

Till överenskommelsen med Konsumentverket
Till mer information om förtroendenämnden

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online
Betala nu så blir du medlem hela 2021 eller ge bort ett medlemskap i julklapp.

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

 • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
 • Patientens rättigheter som konsument stärks.
 • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
 • Tandvården ska bli helt metallfri.
 • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
 • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
 • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
 • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
 • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)