Alltfler får implantat för att ersätta borttagna tänder. Implantaten kan vara en metallegering av titan eller bestå av keramiskt material i form av Zirkonia. Alltfler får nu besvär av titanimplantat och särskilt gäller det i munhålan där implantaten sitter i en mycket aggressiv miljö med både mekanisk och kemisk påverkan. Har man dessutom amalgam, guld eller andra metaller närvarande uppstår korrosion och titanjoner läcker ut i kroppen. Även titanpartiklar frigörs från implantatet och kan påverka kroppens immunsystem negativt. 

En del personer kan vara allergiska mot titan (enligt Melisa-tester) och ska förstås inte ha titanimplantat. Hos andra personer är det snarare titanets direkta påverkan på immunsystemet som utgör problem då titan i sig initierar inflammatoriska reaktioner. Det är anledningen till den stora ökningen av periimplantit. En sjukdom som finns runt titanimplantat men som mycket sällan uppträder runt implantat av Zirkonia (keramiskt material).

Av en avhandling från Umeå universitet framgår att titan frigörs både i form av titanjoner och nano- eller mikropartiklar av titan. Detsamma har Johann Lechner upptäckt då han tar bort titanimplantat. I vävnaden runt implantatet syns vid mikroskopering mängder av titanpartiklar. 

Titan påverkar immunförsvaret genom bland annat genom att initiera bildning av cytokinen TNF-alfa. Cytokiner är kroppens budbärare (liknar på så sätt hormoner) och signalerar om att en inflammation finns orsakad av titan runt implantatet. Mattias Pettersson som studerat titanets påverkan menar att det vid periimplantit inte främst är bakterier som påverkar utan att det är den inflammatoriska processen orsakad av titan som är den primära orsaken till peri-implantit. 

Personer med periimplantit runt sina titanimplantat bör därför i första hand byta ut dem mot implantat i Zirkonia. Dock måste tandläkaren vara noga med att ta bort titanpartiklar som frigjorts till käkbenet och omgivande vävnad för att stoppa den inflammatoriska processen. Bäst är förstås om man väljer implantat av Zirkonia från början.

Till artikel i Tandläkartidningen från 2018 som redovisar forskningen vid Umeå universitet
Till Mattias Petterssons avhandling om titans påverkan på immunsystemet
Till forskningsartikel om TNF-alfa och titan

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)