Balansproblem och yrsel som uppstår vid kontakt med mobiltelefoner, datorer eller andra källor som avger elektromagnetiska fält kan bero på metaller som agerar som antenner. En japansk forskare och tandläkare redovisar två fallrapporter med balansproblem som försvann efter borttagning av titanimplantat respektive guldinlägg. 

Vanliga hälsobesvär relaterade till elektromagnetiska fält kan vara huvudvärk, värk i muskler och leder, extrem trötthet, tinnitus, hjärndimma, minnesproblem, hjärtproblem, smärta i huden eller svåra eksem. Men även andra symtom kan uppträda. Tandläkare Yoshiro Fujii, tidigare vid klinken Shin Cobe Dental Clinic i Japan, har redovisat flera fall där metaller i tänderna utgör antenner och därmed drar till sig elektromagnetiska fält som skapar ohälsa. 

I en fallrapport beskrivs hur en kvinna svajar och faller till golvet då hon är nära mobiltelefon respektive dator. När titanimplantatet togs bort försvann balansproblemen. I en annan fallrapport handlar det om ett guldinlägg. Detta är förstås bara två fallrapporter och mer forskning behövs för att förstå mekanismerna bakom detta.

Den som får problem med elektromagnetiska fält efter att metaller satts in i kroppen (och det behöver inte bara vara i tänderna) bör fundera över om besvären kan bero på metaller kopplade till exponering för en kombination av metaller och elektromagnetiska fält. Genom att ta bort metallerna försvinner själva antenneffekten, det vill säga att elektromagnetiska fält söker sig till metallen.  

I förebyggande syfte är det viktigt att i möjligaste mån se till att icke-metalliska material används som ersättningsmaterial i kroppen. I tandvården finns keramiska material eller kompositer för alla applikationer och där behövs alltså inte metaller som titan, guld eller krom-kobolt. Till implantat förordar Tandhälsoförbundet keramiska implantat och till kronor och broar förordas också monolitiska keramiska material. 

Till forskningsartikeln om titanimplantatet och balansproblem
Till forskningsartikel om guld och balansproblem
Till fler av Yoshiro Fujii:s fallrapporter
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)