Alla metalliska material korroderar mer eller mindre i munnens tuffa miljö. Saliven är en svag elektrolyt och frigör därför joner, men i långsam takt. Ytan på titanimplantat är hård tack vare ett lager av titandioxid, som bildas på metallen så fort den kommer i kontakt med syre. Detta oxidskikt förstörs vid lågt pH, av fluoridjoner från exempelvis tandkräm eller av bakterier och bakteriefilmer. 

Modern forskning visar att Tandhälsoförbundets (Tf) medlemmar haft rätt gällande titanimplantat. Risk för allergier finns liksom förgiftning av titan om partiklar och joner frigörs från implantatet. Modern forskning visar att metalliska konstruktioner i munhålan alltid läcker metalljoner. Titanimplantat är inget undantag.

I en nyligen publicerad reviewartikel redovisar forskarna orsakerna till att titan och andra metaller alltid läcker ut från titanimplantat. Av artikeln framgår att även insättning av implantatet och hur det hanteras kan påverka hur mycket metalljoner/partiklar som frigörs. Den som är allergisk mot titan kan få allvarliga reaktioner. 

I dag är det känt (åtminstone i forskarkretsar) att det alltid finns titanjoner, nanopartiklar med mera runt implantaten. I vissa fall orsakas frisättningen av nötning och exempel på det är om skruvar av zirkonia används på ett titanimplantat. Då Zirkonia är ett betydligt hårdare material än den titanlegering som normalt används uppstår nötning då de skaver mot varandra. 

Det framgår också att titanimplantatet skyddas av ett oxidskickt, som bildas så fort syre kommer åt implantatet. Oxidskiktet kan emellertid förstöras av den tuffa miljön som råder i munhålan. Dels kan oxidskiktet nötas bort vid tuggning, men mer vanligt är att munnens sura miljö förstör oxidskiktet och detsamma gäller om man har fluoridjoner (t ex från tandkräm) i saliven.

Även bakterier och bakteriefilmer kan förstöra det skyddande oxidskiktet. Forskarna har särskilt uppmärksammat lipopolysackarider från gramnegativa bakterier som attackerar titanet. 

Tandhälsoförbundet rekommenderar materialet Zirkonia, som är ett keramiskt material, till den som vill sätta in implantat i käkbenet. Det är ett hårt och stabilt material, läker in bra och uppvisar sällan problem med periimplantit. Zirkonia leder varken ström, värme eller kyla, vilket också är ett plus jämfört med metalliska material. 

Till forskningsartikeln 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu