Alla metalliska material korroderar mer eller mindre i munnens tuffa miljö. Saliven är en svag elektrolyt och frigör därför joner, men i långsam takt. Ytan på titanimplantat är hård tack vare ett lager av titandioxid, som bildas på metallen så fort den kommer i kontakt med syre. Detta oxidskikt förstörs vid lågt pH, av fluoridjoner från exempelvis tandkräm eller av bakterier och bakteriefilmer. 

Modern forskning visar att Tandhälsoförbundets (Tf) medlemmar haft rätt gällande titanimplantat. Risk för allergier finns liksom förgiftning av titan om partiklar och joner frigörs från implantatet. Modern forskning visar att metalliska konstruktioner i munhålan alltid läcker metalljoner. Titanimplantat är inget undantag.

I en nyligen publicerad reviewartikel redovisar forskarna orsakerna till att titan och andra metaller alltid läcker ut från titanimplantat. Av artikeln framgår att även insättning av implantatet och hur det hanteras kan påverka hur mycket metalljoner/partiklar som frigörs. Den som är allergisk mot titan kan få allvarliga reaktioner. 

I dag är det känt (åtminstone i forskarkretsar) att det alltid finns titanjoner, nanopartiklar med mera runt implantaten. I vissa fall orsakas frisättningen av nötning och exempel på det är om skruvar av zirkonia används på ett titanimplantat. Då Zirkonia är ett betydligt hårdare material än den titanlegering som normalt används uppstår nötning då de skaver mot varandra. 

Det framgår också att titanimplantatet skyddas av ett oxidskickt, som bildas så fort syre kommer åt implantatet. Oxidskiktet kan emellertid förstöras av den tuffa miljön som råder i munhålan. Dels kan oxidskiktet nötas bort vid tuggning, men mer vanligt är att munnens sura miljö förstör oxidskiktet och detsamma gäller om man har fluoridjoner (t ex från tandkräm) i saliven.

Även bakterier och bakteriefilmer kan förstöra det skyddande oxidskiktet. Forskarna har särskilt uppmärksammat lipopolysackarider från gramnegativa bakterier som attackerar titanet. 

Tandhälsoförbundet rekommenderar materialet Zirkonia, som är ett keramiskt material, till den som vill sätta in implantat i käkbenet. Det är ett hårt och stabilt material, läker in bra och uppvisar sällan problem med periimplantit. Zirkonia leder varken ström, värme eller kyla, vilket också är ett plus jämfört med metalliska material. 

Till forskningsartikeln 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online
Betala nu så blir du medlem hela 2021 eller ge bort ett medlemskap i julklapp.

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)