Om flera olika metaller finns i munhålan skapas galvaniska strömmar som gör att metalljoner läcker ut i kroppen. Man kan få allvarliga besvär både av själva strömmarna och av de metaller som läcker ut i kroppen. Särskilt allvarliga problem uppstår om titanimplantat blandas med amalgamfyllningar eller guldkronor. I tandvården finns alternativ till metaller för samtliga behandlingar. 

Galvaniska strömmar eller galvanisk korrosion uppstår mellan två olika metaller som befinner sig i en elektrolytlösning. Det handlar om en elektrokemisk process där den mest oädla metallen avger metalljoner, vilket ger upphov till små elektriska strömmar.

I munhålan utgör saliven elektrolytlösningen och om tandläkaren sätter in flera olika metaller uppstår galvaniska strömmar (oral galvanism). Samtidigt frigörs metaller till kroppen vilket kan orsaka sjukdom. Flertalet tandläkare har inte förstått dessa fenomen och kan sätta in både tre och fyra olika metaller i samma munhåla.

Därför måste du som patient själv kontrollera vilka material tandläkaren använder. Titanimplantat ska man absolut inte sätta in om man också har amalgam och/eller guldkronor. Läs om Brittas problem som startade efter att hon först fått titanimplantat och därefter en bro i annan metall ovanpå titanet. Hennes besvär orsakades av galvaniska strömmar och upphörde så snart bron togs bort. 

För den som redan har satt in titanimplantat och efter det fått "oförklarliga besvär" kan i första hand testa att ta bort andra metaller som amalgam och guld. En del kan då tåla titanet. Det kan vara en klok första åtgärd då det är kostsamt att ta bort titanimplantat och därefter ersätta dem med sådana i Zirkonia. Om besvären ändå fortsätter bör dock titanimplantatet ersättas med icke-metalliskt material.

Är man allergisk mot titan ska man inte ha titanimplantat och helst inga andra metaller heller. Man kan testa innan ett implantat sätts in om man redan är allergisk mot titan med ett så kallat Melisa-test. Tänk dock på att man när som helst kan bli allergisk och därför är ett test ingen garanti för vad som händer om ett eller flera år. 

Titanimplantat kan innehålla föroreningar av andra metaller, vilket också kan utlösa reaktioner. Titanimplantat har i flera fall visat sig innehålla nickel, vilket är allvarligt för den som är allergisk och då är det materialet därför ett dåligt val. Tandhälsoförbundet rekommenderar att man är helt  metallfri i munhålan. 

Ett klokt råd är att vänta med att sätta in metaller i kroppen till dess det är nödvändigt och inga andra alternativ finns. För behandlingar i munhålan finns alltid alternativ som är metallfria,. Däremot kan det vara svårt att få metallfria höftimplantat och behöver man ett sådant är det bra om man är metallfri i munnen. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)