Titanimplantat frigör alltid nanopartiklar av titan och titanjoner i de vävnader där implantatet sitter. Titan i sig kan ge upphov till inflammationer och triggar bland annat igång cytokiner som kallas TNF-alfa och IL-6. I vissa fall kan inflammationer finnas i käkbenet, vilka är mycket svåra att upptäcka med konventionella röntgenmetoder. De här så  kallade tysta inflammationerna kan ge upphov till flera olika symtom som kronisk trötthet, reumatoid artrit, Multiple Skleros (MS) och hjärtkärlproblem. 

Många tål titanimplantat bra, medan andra kan bli svårt sjuka. Värst är när tandläkaren inte kan upptäcka något fel inuti käkbenet trots att man själv kanske upplever besvär. 

Inflammationen genomgår oftast en akut fas då cytokiner bildas för att sedan bli kronisk efter några månader. Erfarna tandläkare kan ibland urskilja problem i röntgenbilden, men ofta behöver man öppna käkbenet för att titta in. 

Inflammationen beror  i dessa fall inte på infektioner som orsakas av bakterier utan den har uppstått av andra skäl. Det kan handla om immunologiska reaktioner mot titan eller att  man fått en lite propp i käkbenet som hindrat syretillförseln.

När forskare utsatte ett konstgjort system med immunologiskt aktiva celler (makrofager) jämfördes reaktionen för små partiklar av aluminiumoxid, titan och zirkoniumdioxid fann forskarna att titan stimulerade de immunologiska reaktionerna (de mätte TNF-alfa) mer än aluminiumoxid. Gällande zirkoniumdioxid fick man ingen ökad produktion av TNF-alfa.

Om bencellerna i käkbenet förstörs bildas fettrik vävnad (Degenerativ osteonekros) inuti käkbenet, vilket innebär att insidan av käkbenet sakta bryts ner.

Inflammationen gör att cytokinerna TNF-alfa och IL-6 bildas som signalerar till immunförsvaret att aktivera sig. Då bildas också cytokinen RANTES som kan bidra till att underhålla inflammationen. I normal vävnad hos vuxna ska mycket liten andel RANTES finnas, men i inflammerad vävnad ökar RANTES dramatiskt.

Dessa så kallade tysta inflammationer är svåra att upptäcka, men kan ge upphov till allvarliga kroniska problem som extrem trötthet, reumatisk artrit, Multiple Skleros (MS) och hjärtkärlsjukdomar.

Det är angeläget att tandläkare och läkare lär sig att upptäcka även tysta infektioner i käkbenet för att kunna öppna och rensa bort angripen benmärg.I bästa fall försvinner då symtomen. Om man har titanimplantat är det viktigt att vara uppmärksam på om hälsan förändras och eventuella kopplingar till implantaten. 

Implantat av zirkonia (keramiskt material) ger sällan besvär medan sådana i titan kan orsaka problem. 

Läs mer om titan och risk för tysta infektioner (forskningsartikel, engelska)
Läs mer om titanpartiklar i vävnadera intill implantat (forskningsartikel, engelska)Imp

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)