Tandimplantat av titan kan ge problem. Så många som fyra av tio drabbas av komplikationer efter nio år. Detta visar forskning vid Sahlgrenska akademin och Göteborgs universitet som nu lett till en doktorsavhandling. Någon jämförelse mellan titan respektive zirkoniaimplantat har dock inte gjorts.

I Sverige får cirka 30 000 patienter per år behandling med tandimplantat för att ersätta förlorade tänder.  Flertalet av dessa är av titan och den som är känslig för metaller kan drabbas av komplikationer eller få implantatet utstött.

Specialisttandläkare Karolina Karlsson har i sin avhandling utvärderat hur vanligt det är med komplikationer, vilka konsekvenser de får, vilka patientgrupper som drabbas och vad det kostar. Forskningen ingår i ett nationellt projekt.

Journaler granskades för 2765 slumpvis utvalda vuxna patienter som fått implantat. Av dessa undersöktes 596 nio år efter att de fått sitt implantat. Resultaten visade att 42 procent av patienterna drabbades av minst en komplikation. 

Vanligast var tekniska komplikationer som ofta omfattande stora implantatstödda konstruktionen. Periimplantit, som innebär inflammationer runt mplantatet, fanns det också risk för. Periimplantit är mindre vanligt runt implantat av zirkonia. 

Även implantatförluster kom högt upp och sådana förluster medförde högst samlad kostnad. Det finns alltså anledning att fundera över om man ska ha implantat eller inte och vilket material man ska våga satsa på. Tandhälsoförbundet rekommenerar implantat av zirkonia, som är en keram. Men en del känsliga individer bör kanske inte satsa på implantat. 

Till avhandlingen (sammanfattning)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (Telefontid under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)